Ben ik verplicht CoronaMelder te installeren of te gebruiken?

U installeert en gebruikt CoronaMelder vrijwillig. Niemand kan u verplichten de app te gebruiken. De overheid niet, maar bijvoorbeeld ook uw werkgever niet.

Vrijwillig gebruik staat in appwet

U mag CoronaMelder verwijderen van uw telefoon wanneer u dat wilt. U installeert en gebruikt CoronaMelder vrijwillig. Dat staat in de wet over de app. Ook staat in de wet dat misbruik verboden is.

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2020 ingestemd met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19 (de ‘appwet’). Deze wet regelt de wettelijke grondslag voor het gebruik van de CoronaMelder-app.

Misbruik CoronaMelder melden

Maakt iemand misbruik van de app? Dan belt u het Meldpunt Misbruik CoronaMelder. Bijvoorbeeld als iemand u dwingt de app te gebruiken of te laten zien.

Bel naar 088-1205 100 (lokaal tarief). Het Meldpunt Misbruik CoronaMelder is open van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en17.00 uur.

Informatie delen over CoronaMelder

U mag wel anderen informeren over de app. Als werkgever kunt u bijvoorbeeld de app onder de aandacht brengen binnen uw organisatie. Bekijk en download daarvoor de communicatie-middelen over CoronaMelder. Er zijn bijvoorbeeld video's en posters.