Waarom is 1 prik voldoende als ik corona heb gehad?

Omdat het afweersysteem dan voldoende weerstand heeft opgebouwd. Het OMT geeft daarom in haar 115e advies aan dat 1 prik genoeg is voor mensen die corona hebben gehad. U moet wachten met de prik als u op dit moment corona of coronaklachten heeft. In de uitnodigingsbrief staat hoe u dan een nieuwe afspraak maakt.

1 vaccinatie voldoende

U hebt aan 1 vaccinatie voldoende:

  • Als u COVID-19 hebt gehad. Door de infectie hebt u al immuniteit opgebouwd en dan is 1 dosis van een vaccin voldoende voor goede bescherming. Uitzondering hierop zijn mensen ouder dan 80 jaar en mensen met een verzwakt immuunsysteem door onderliggende aandoening of behandeling.
  • Als u het vaccin van Janssen krijgt. Van dit vaccin krijgt u 1 vaccinatie. 

2 vaccinaties

U krijgt 2 vaccinaties als u:

  • Een prik krijgt met een vaccin van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca. Dan krijgt u 2 vaccinaties van hetzelfde merk vaccin. 
  • Ouder dan 80 jaar bent of een verzwakt immuunsysteem heeft.
  • Na de eerste vaccinatie corona krijgt. Dan is het advies om wel de 2e vaccinatie te halen. We weten uit onderzoek dat 1 vaccinatie na een infectie voldoende bescherming biedt. We weten niet of dit ook zo is als u corona krijgt na de eerste vaccinatie. 

Toch 2 vaccinaties ondanks corona

Als u dat wil mag u wel 2 vaccinaties halen ondanks dat u corona hebt gehad. Dit is niet bezwaarlijk. 

Corona gehad met positieve testuitslag

Als u een positieve testuitslag hebt gehad via de GGD, de huisarts of het ziekenhuis dan kunt u ervan uitgaan dat u corona hebt gehad. Dan hoeft u dus maar 1 prik.

Corona gehad zonder test

Als u het niet zeker weet of u corona hebt gehad en ook niet bent getest, is het niet zeker of u corona hebt gehad. Het advies is dan om u 2 keer te laten vaccineren. 

Corona gehad maar al afspraak voor 2e prik

Als u corona hebt gehad maar al een afspraak hebt voor een 2e prik, dan moet u dit doorgeven aan de instantie van wie u de prik krijgt (GGD, huisarts). Dit is van belang voor uw registratie als ‘volledig gevaccineerd’. Blijf dus niet zomaar weg bij deze gemaakte tweede afspraak, maar neem contact op.

Geen bewijs nodig van positieve coronatest

U hoeft geen bewijs van een positieve test te laten zien als u wordt geprikt. Bewaar wel altijd een uitslag van een positieve test, want daar kan later mogelijk alsnog naar worden gevraagd. 

Geen vaccinatie als u corona heeft

Heeft u corona op het moment dat u uitgenodigd wordt voor de coronavaccinatie? U kunt dan geen prik krijgen. Blijf thuis (in thuisquarantaine). Vaccineren kan minimaal 8 weken nadat u de klachten kreeg die leken op corona. Zoals neusverkoudheid of hoesten.

Geen vaccinatie bij klachten die lijken op corona

Heeft u klachten die lijken op corona als u uitgenodigd wordt voor vaccinatie? Zoals niezen of keelpijn? U kunt dan geen prik krijgen. Blijf thuis en maak een afspraak voor een coronatest

Nieuwe afspraak als klachten weg zijn

Zijn uw klachten weg? Maak dan een (nieuwe) afspraak voor de vaccinatie tegen corona. In de uitnodigingsbrief die u heeft ontvangen staat meer informatie over het maken van een afspraak.