Hulp bij baanverlies, scholing en schulden (Sociaal Pakket)

De coronacrisis brengt voor veel mensen onzekerheid met zich mee. Eind augustus 2020 heeft het kabinet daarom een 3e steun- en herstelpakket afgesproken. Het pakket bevat naast een aantal financiële regelingen voor werkgevers ook een onderdeel met sociale maatregelen voor werkenden en werkzoekenden. Dit onderdeel heet het ‘Sociaal Pakket’ en hiervoor is € 1,4 miljard uitgetrokken. Het gaat om:

Het ‘Sociaal pakket’ is tot stand gekomen in samenwerking met werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen.