Armoede en problematische schulden tegengaan

De coronacrisis raakt iedereen in Nederland. Wanneer mensen vanwege de gevolgen van de crisis te maken krijgen met schulden- en armoedeproblematiek is snelle hulp en ondersteuning noodzakelijk. Er zijn daarom  extra middelen vrij gemaakt en maatregelen genomen voor het tegengaan van armoede en problematische schulden. Maatregelen die ervoor zorgen dat mensen niet te lang met hun financiële problemen blijven rondlopen. Dat ze weten hoe ze schulden kunnen voorkomen, en – als ze schulden hebben - weten waar zij welke hulp kunnen krijgen.