Regelingen en verlof

Hier staan de meestgestelde vragen over de gevolgen van de coronavirus voor verlof en andere regelingen. Bijvoorbeeld bij werkloosheid en voor uw pensioen.

Ik ben flexwerker, en voldoe niet aan de voorwaarden voor WW of bijstand. Kan ik op een andere tegemoetkoming aanspraak maken nu ik zonder werk ben komen te zitten?

Als u door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebt geleden, kunt u in aanmerking komen voor de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).

Mijn kind kan / mag niet naar school of de opvang. Heb ik dan recht op calamiteitenverlof?   

Calamiteitenverlof kunt u gebruiken om de opvang van uw kind te regelen. Het verlof duurt zolang u daarvoor nodig heeft. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Het loon wordt tijdens het calamiteitenverlof doorbetaald.

Ik ben flexwerker en ik word werkloos. Wat moet ik doen?    

De regels voor werknemers die werkloos worden, veranderen niet. Als u uw werk verliest, kunt u bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk na uw laatste werkdag, uiterlijk 1 week daarna. Let op: ook als oproepkracht, bijvoorbeeld met een nulurencontract, kunt u recht op WW hebben.

Mag mijn werkgever verlofuren aftrekken als ik in gezinsquarantaine verblijf, doordat een gezinslid ernstige klachten heeft?

Als u in gezinsquarantaine verblijft en u kunt thuis werken, dan moet u dat doen. Kan dat niet, dan mag uw werkgever geen verlof uren aftrekken, tenzij dat in overleg met u gebeurt. Uw werkgever moet uw salaris doorbetalen ook als u niet kunt werken.

Heeft iemand met een nulurencontract recht op ondersteuning?

Als de oproepkracht niet wordt opgeroepen en geen loon krijgt, komt hij mogelijk voor een WW-uitkering in aanmerking. Mocht er geen recht op WW zijn, dan kan er recht op bijstand bestaan.

Mag mijn werkgever het afdragen van pensioenpremies aan het pensioenfonds uitstellen?

Het is goed om eerst te begrijpen hoe de betaling van pensioenpremies is geregeld. Werkgevers maken afspraken met hun pensioenuitvoerder over premiebetalingen en de termijnen die daarbij horen. Die afspraken leggen zij vast in een uitvoeringsovereenkomst. De overheid stelt in de Pensioenwet kaders aan wat partijen over de premiebetaling moeten opnemen in de uitvoeringsovereenkomst. Het is aan de werkgever en de pensioenuitvoerder om hier invulling aan te geven. De werkgever draagt zowel zijn deel van de pensioenpremies af, als het deel dat de werknemers zelf betalen voor hun pensioenopbouw. Dit houdt de werkgever in op het bruto salaris van de werknemer.

In de Pensioenwet staat dat de maandelijkse pensioenpremie 2 maanden na afloop van de maand waarover de premie verschuldigd is aan de pensioenuitvoerder moet worden betaald. Dit is de uiterste betalingstermijn. Soms hanteren pensioenuitvoerders een kortere betalingstermijn. En zijn de afspraken dus strenger dan volgens de wet noodzakelijk. Werkgevers kunnen dan, gezien de uitzonderlijke situatie van dit moment, met hun pensioenuitvoerder in overleg gaan of coulance mogelijk is. Dat kan dus alleen als de afspraken die de werkgever met de pensioenuitvoerder heeft gemaakt strenger zijn dan de wettelijke betalingstermijnen. De betalingstermijn zou dan opgerekt kunnen worden naar 2 maanden. Daarbij moeten altijd de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden meegewogen. Net zoals de belangen van de werkgever en de pensioenuitvoerder.

Overigens worden werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling ook tegemoetgekomen in de kosten aan pensioenpremies. Bovenop de loonsom komt 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Bekijk ook: