Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Hier staan de meestgestelde vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA). Bijvoorbeeld over de voorwaarden en de hoogte van de tegemoetkoming. U kon de TOFA aanvragen tot en met 26 juli 2020.

Voor wie geldt de TOFA-regeling?

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden. En geen aanspraak kunnen maken op een socialezekerheidsuitkering of op bijstand. Ook hebben zij onvoldoende middelen van bestaan om rond te komen. Meer specifiek gaat het om de werknemer die:

  • in februari 2020 tenminste € 400,- bruto loon heeft ontvangen;
  • in maart 2020 tenminste € 1,- bruto loon heeft ontvangen;
  • op 1 april 2020 18 jaar of ouder is, maar nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt;
  • waarvan het loon in april 2020 tenminste 50% lager was dan in februari 2020;
  • waarvan het loon in april 2020 niet hoger was dan € 550,- bruto;
  • de regeling nodig heeft om in zijn levenskosten te voorzien;
  • geen andere inkomensvoorziening ontvangt;
  • niet voortvluchtig is of in de gevangenis zit.

Soms geldt de TOFA-regeling ook voor studenten met een bijbaan.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) bedraagt bruto € 550 per maand over de maanden maart, april en mei 2020.

Wanneer kon ik een aanvraag indienen?

U kon tot en met 26 juli 2020 een aanvraag versturen. UWV nam de aanvragen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) per 22 juni in behandeling.

Wanneer hoor ik de uitkomst op mijn aanvraag?

Volgens de wet krijgt u uiterlijk 8 weken na uw aanvraag de uitkomst. UWV streeft ernaar om binnen vier weken op een aanvraag te beslissen.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

UWV streeft ernaar de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) binnen 10 kalenderdagen nadat UWV de tegemoetkoming heeft toegekend aan u uit te betalen. Meestal duurt het dan nog 3 werkdagen voordat het bedrag op uw rekening staat. 

Bekijk ook: