Bestellen en afhalen

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gesloten. Per 10 februari 2021 is het wel mogelijk om producten te bestellen en af te halen bij een winkel. Producten worden nu veel online gekocht en thuisbezorgd. Dit legt een grote druk op de pakketdiensten. Daarnaast krijgen de ondernemers hierdoor meer perspectief.

Openingsplan

Het kabinet wil de samenleving stap voor stap openen. Lees meer over het openingsplan van het kabinet en de eerste stap.

Voorwaarden voor bestellen en afhalen

Er zijn een aantal voorwaarden aan het bestellen en ophalen van producten bij een winkel:

  • Doe vooraf (minimaal 4 uur van te voren) een (online) bestelling bij een winkel of een locatie met een winkelfunctie;
  • U ontvangt een bevestiging met een tijdslot wanneer de bestelling af te halen is.
  • Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en afhalen;
  • Afhalen kan alleen binnen het afgesproken tijdslot;
  • De afspraakbevestiging bevat alle praktische informatie over het veilig en vlot afhalen van de bestelling;
  • U gaat alleen naar de winkel en haalt uw bestelling op aan de deur van de winkel;
  • Alleen als u klachtenvrij bent, kunt u de bestelling worden afgehaald;
  • De winkelier zorgt ervoor dat uw bestelling klaar staat;
  • U betaalt thuis vooraf, achteraf of zoveel mogelijk contactloos bij het afhalen.
  • Daarbij blijven natuurlijk ook de andere basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en geen groepsvorming.

Regels voor bestellen en afhalen

Veilig afhalen: tijd afspreken en afstand houden

Bestellen en afhalen vindt plaats onder strikte voorwaarden. Zo wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden onderling. Er wordt vooraf een afspraak gemaakt over het tijdstip van het afhalen van de bestelling. Zo voorkomt u drukte aan de deur. Bestellen en afhalen van producten is toegestaan tot de sluitingstijd om 20.00 uur.

Handhaving bij bestellen en afhalen

Met de detailhandel zijn goede afspraken gemaakt over (hygiëne)maatregelen in en om de winkel. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving hiervan. Uiteindelijk kan publieke handhaving (boa’s) optreden als maatregelen niet worden nageleefd. Dit is afhankelijk van de gemeente zelf.

Thuis bestellen, na 4 uur afhalen

Een bestelling moet minimaal 4 uur voor het afhalen gedaan worden. Klanten kunnen dus niet voor de deur van de winkel iets bestellen en gelijk meenemen.

Ruilen

Ruilen na het afhalen van producten is niet toegestaan. U kunt uw product op afspraak bij de winkel ruilen, volgens de voorwaarden van de winkelier.

Terugbrengen

Als u een product heeft besteld en afgehaald en u wilt het terugbrengen, dan kunt u dit op afspraak bij de winkel doen. De winkelier geeft aan hoe retourneren mogelijk is. 

Ook voor overdekte winkelcentra

Bestelde producten worden alleen aan de deur van de winkel afgehaald. Dit kunnen ook winkels zijn in een winkelcentrum.

Praktische informatie over het afhalen

De manier van bevestigen van de bestelling is vormvrij en bepaalt de winkelier. Dat kan een sms zijn, mailtje of iets anders zijn. U krijgt in ieder geval te horen op welk moment u de bestelling kunt afhalen en waar u verder rekening mee moet houden.

Postpakket en reparatie/onderhoud

Voor reparatie/onderhoud en voor het brengen en halen van postpakketten mag je de winkel binnen, zoals dat tot nu toe al ging. Als er een combinatie is van postpakketten/reparatie en onderhoud én het afhalen van gekochte spullen, dan geldt dat de gekochte spullen buiten bij de deur worden afgehaald. Afgifte van bestelde producten vindt aan de deur plaats en de andere service mag binnen.

Bestelde producten en reparaties/onderhoud

Heb je producten besteld en wil je tegelijkertijd bij diezelfde winkel andere spullen voor reparatie en onderhoud brengen of halen , dan gelden de volgende regels: Tussen het (online) bestellen van producten en het afhalen moet een dagdeel van vier uur zitten. Deze producten worden buiten aan de deur afgehaald. Het is dus niet mogelijk om in de winkel deze producten te kopen of af te halen. De spullen voor reparatie en onderhoud mogen wel in de winkel worden gebracht en afgehaald. Het advies aan winkeliers is om alles zoveel mogelijk aan de deur te regelen. Als dat voor reparaties en onderhoud echt niet mogelijk is, moet hiervoor in de winkel een duidelijke looproute zijn.

Bestelde producten en postpakketten

Heb je producten besteld en wil je tegelijkertijd bij diezelfde winkel een postpakket brengen of halen, dan gelden de volgende regels: Tussen het (online) bestellen van producten en het afhalen moet een dagdeel van vier uur zitten. Deze producten worden buiten aan de deur afgehaald. Het is dus niet mogelijk in de winkel deze producten te kopen of af te halen. De postpakketten mogen wel in de winkel worden gebracht en afgehaald. Het advies aan winkeliers is om alles zoveel mogelijk aan de deur te regelen. Als dat voor postpakketservice echt niet mogelijk is, moet hiervoor in de winkel een duidelijke looproute zijn.

Ook voor contactberoepen 

Als de winkelier een locatie met een winkelfunctie heeft, is het toegestaan om producten volgens bestellen en afhalen te verkopen. Dit geldt ook voor contactberoepen als een kappers of schoonheidsspecialisten. Zij mogen onder deze voorwaarden producten verkopen. Vanaf 3 maart mogen contactberoepen aan het werk, met uitzondering van sekswerkers. Dit is een plan van het kabinet, aangekondigd in de persconferentie van 23 februari.

Ook voor bouwmarkten en groothandels

Bouwmarkten worden gelijk gesteld aan andere niet-essentiële winkels. Er wordt dus een dagdeel van minimaal 4 uur aangehouden tussen het bestellen en het afhalen van uw bestelling. De uitzondering die al geldt voor groothandels (business-to-business) blijft bestaan. Dus in geval van spoedreparaties kunnen zelfstandig ondernemers, zoals bouwvakkers en loodgieters terecht bij bouwmarkten.

Warenmarkten

Een warenmarkt is iets anders dan een winkel of locatie met winkelfunctie. Er verandert niets voor warenmarkten, ze blijven open voor levensmiddelen en niet voor bestellen en afhalen van andere producten.