Het coronavirus en digitale zorg

Er zijn veel slimme zorgoplossingen die in deze tijd extra handig zijn. Bijvoorbeeld beeldbellen of digitale zelfzorg. Er zijn ook mogelijkheden voor mantelzorgers. Aanbieders van digitale zorg of ondersteuning kunnen in aanmerking komen voor de SET-regeling.

Digitale zorg en ondersteuning voor ouderen, patiënten en mantelzorgers

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? 

Er zijn veel slimme zorgoplossingen die in deze tijd extra handig zijn. Zorg van Nu heeft een speciale COVID-19 (Corona) pagina ingericht met meer informatie over de mogelijkheden van digitale zorg en ondersteuning op afstand.  Er staan op dit moment organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de coronacrisis, om deze zorg op afstand te vergemakkelijken. Op de pagina van Zorg van Nu is onder meer informatie te vinden over de extra financiële mogelijkheden om zorg en ondersteuning op afstand mogelijk te maken, digitale vaardigheden en slimme zorgoplossingen. 

Welke opties voor beeldbellen zijn er? 

Zorg van Nu heeft enkele voorbeelden van beeldbellen op een rij gezet. Bekijk meer informatie over beeldbellen in de zorg en enkele voorbeelden van beeldbellen. Bovendien zijn er leveranciers die hun toepassingen tijdelijk gratis beschikbaar stellen. Er wordt onderscheid gemaakt in toepassingen die direct inzetbaar zijn en toepassingen die onderdeel uitmaken van een uitgebreider communicatieplatform. 

Welke mogelijkheden voor sociaal contact op afstand zijn er mogelijk? 

Hier is meer informatie te vinden over digitale middelen om contact te houden met bijvoorbeeld ouderen en kwetsbare mensen.  

Welke opties voor zorg en ondersteuning op afstand zijn er voor mantelzorgers?

Zorg van Nu geeft meer informatie over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning op afstand voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld op het gebied van leefstijlmonitoring, mobiele apps en draagbare sensoren. Ook staan hier gerelateerde slimme zorgoplossingen gericht op mantelzorgers. 

Welke mogelijkheden zijn er voor zelfzorg vanuit huis? 

Juist nu kan het handig zijn om vanuit huis uw eigen gezondheid te monitoren. Diverse voorbeelden van zelfzorg vindt u hier.

SET-regeling voor aanbieders van digitale zorg of ondersteuning

Wat is de SET-regeling? 

Dit is de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de SET-regeling

Voor wie is de SET-regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor de ondersteuning en zorg van thuiswonende ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking. Ook kan de regeling ingezet worden ter ondersteuning van de mantelzorger.

Wie kunnen SET-subsidie aanvragen?

De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis of ter ondersteuning van de mantelzorger). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.

Waarom is de SET-regeling ingesteld?

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking komt onder druk te staan door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app of medicatie-aanreiking via medicijndispensers.

Beschikbaarheid apparaten voor beeldschermzorg

Zijn er genoeg devices beschikbaar?

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand, gegeven de verwachte vraag vanuit de zorgsector. De leveranciers geven aan in hun wereldwijde allocatie voorrang te geven aan beeldschermzorg projecten. Op korte termijn kan naar verwachting aan de vraag worden voldaan.

Hoe komen zorgaanbieders aan deze devices? 

Om zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben te ondersteunen bij de keuzes kunnen zij via de Fasttrack Beeldschermzorg vanuit SET-UP bepalen welke typen devices en leveringsvorm het beste aansluiten bij de behoefte van hun cliënten. Op basis daarvan kunnen orders voor tablets worden geplaatst. Zorgorganisaties kunnen rechtstreeks orders plaatsen bij leveranciers en de kosten hiervan opvoeren bij de subsidieaanvraag.

Bekijk ook: