Vragen over het coronavirus en gehandicaptenzorg

Bezoek in de gehandicaptenzorg en dagbesteding zijn stapsgewijs weer mogelijk. Daarbij gelden de basisregels voor hygiëne.

Wanneer mag ik weer op bezoek bij mijn familielid of kennis in de gehandicaptenzorg?

Vanaf 25 mei is bezoek weer stapsgewijs mogelijk. Daarbij zijn de basisregels voor hygiëne van kracht. Per 15 juni is voor iedere cliënt op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek. De 'Handreiking bezoek gehandicaptenzorg' biedt perspectief en ruimte om dat bezoek in goed overleg toe te passen.

Wat zijn de gevolgen voor de dagbesteding in de gehandicaptenzorg?

Voor de gehandicaptenzorg is vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke locaties zoveel als mogelijk stap voor stap weer opgestart met de 1,5 meter als uitgangspunt. Om zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg daarbij te ondersteunen is de Handreiking Dagbesteding in de gehandicaptenzorg gemaakt.