Vragen over het coronavirus en gehandicaptenzorg

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de gehandicaptenzorg.

Wanneer mag ik weer op bezoek bij mijn familielid of kennis in de gehandicaptenzorg?

In verband met het risico op besmetting met het coronavirus was bezoek in de gehandicaptenzorg niet toegestaan, tenzij dit noodzakelijk is.

Zorginstellingen konden met behulp van een afwegingskader beslissen of bezoek noodzakelijk is voor de cliënt. Dit afwegingskader is opgesteld door de VGN in samenwerking met organisaties van cliënten en naasten. VWS ondersteunt deze lijn. 

Vanaf 25 mei wordt bezoek weer stapsgewijs mogelijk gemaakt. Daarbij blijven de RIVM – hygiënemaatregelen van kracht. Per 15 juni is voor iedere cliënt op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.  

Heeft u vragen? Neem contact op met de zorginstelling of kijk op de website van VGN.

Wanneer is bezoek noodzakelijk?

Alleen medewerkers en cruciale personen (verwant, vrijwilliger) mogen naar binnen. Per dag 1 bezoeker per cliënt en maximaal 1 uur. Het is verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek. Cruciale personen zijn mensen (veelal familie) die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg en dienstverlening of die voor het emotioneel/psychisch welzijn van de cliënt erg belangrijk zijn. De dagelijkse bezoeker vermijdt gemeenschappelijke ruimtes, heeft alleen contact in de eigen ruimte of spreekt bijvoorbeeld buiten af, om te gaan wandelen met minimale afstand van 1,5 meter. 

Is bezoek toegestaan bij kleinschalige woonvormen in de gehandicaptenzorg?

Voor kleinschalige zorgorganisaties geldt ook dat bezoek niet toegestaan is tenzij dit noodzakelijk is voor de cliënt. Dit om de bewoners en medewerkers te beschermen. 

Wat zijn de gevolgen voor de dagbesteding in de gehandicaptenzorg?

Op dagbestedingslocaties komen vaak cliënten vanuit meerdere adressen bij elkaar. Hierdoor is het risico op verspreiding van het coronavirus groot. Veel dagbestedingslocaties hebben hun activiteiten daarom gestaakt. Door zorgaanbieders en anderen wordt hard gewerkt om een andere dag invulling voor cliënten te organiseren, bijvoorbeeld online. Er zijn veel mooie initiatieven waardoor cliënten contact kunnen leggen met de buitenwereld. Deze zijn terug te vinden op de website van VGN en Vilans. Heeft u vragen? Neem contact op met de zorgaanbieder of kijk op www.vgn.nl.

Mag ik mijn familielid (of naaste) meenemen uit de gehandicapteninstelling en bij mij thuis in zorg nemen?

Onder normale omstandigheden is het natuurlijk mogelijk dat u uw familielid meeneemt naar huis, om bijvoorbeeld een paar dagen te logeren. Op dit moment staat echter de bescherming van cliënten, hun naasten en medewerkers voorop. Onze inzet is er op gericht om in zorginstellingen waar kwetsbare mensen samenwonen verspreiding van het virus te voorkomen. Daarom zijn er zeer strikte maatregelen genomen.Vanwege het besmettingsgevaar achten wij het niet verstandig om een familielid uit een zorginstelling naar huis te halen. Er zijn een aantal punten die u zich goed moet realiseren;

  • Wie neemt de zorg voor het familielid thuis op zich?
  • Thuiszorg is in deze moeilijke tijd niet snel te realiseren.
  • Wat gebeurt er als u zelf ziek wordt, wie zorgt er dan voor uw familielid.
  • Als de thuissituatie onhoudbaar wordt, is de kans groot dat de zorginstelling uw familielid niet meer opneemt.Dit doen zij om een eventuele besmetting in de zorginstelling te voorkomen.

Mensen die werken in de zorg realiseren zich heel goed, hoe zwaar de genomen maatregelen zijn. Ze zijn zwaar voor u, voor uw familielid en voor de zorgmedewerkers. Echter, deze maatregelen zijn wel nodig om uw familielid te beschermen. 

Wat als ik mijn familielid of naaste toch wil meenemen uit de gehandicapteninstelling en bij mij thuis in zorg wil nemen?

Dat kan, maar alleen als dat veilig en verantwoord is. Als de behandelaar er echt niet achter staat is het mogelijk dat de bewoner in de instelling moet blijven, desnoods via een juridische procedure.

Wanneer u er toch voor kiest de bewoner in huis te nemen zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de verantwoordelijkheid voor de zorg. Meestal zal er een overeenkomst worden opgesteld die u zult moeten ondertekenen. 

Wanneer u de bewoner in huis neemt kan dat betekenen dat deze later niet meer terug kan naar de instelling. Het is dus belangrijk dat u hier goed over nadenkt en in gesprek gaat met de zorginstelling. 

Hoe kunnen cliënten in deze periode een beroep doen op de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)?

Cliënten kunnen zoals voorheen een beroep doen op de CVP. De CVP kan de cliënt helpen eventuele onvrede over maatregelen die als gevolg van Corona zijn getroffen, bespreekbaar te maken. Uiteraard blijft de geheimhoudingsplicht van de CVP van kracht. Hij of zij mag alleen met toestemming van de cliënt met anderen praten over bepaalde situaties.