Vragen over het coronavirus en jeugdzorg

Bezoek aan instellingen voor jeugdzorg en dagbesteding zijn stapsgewijs weer mogelijk. Daarbij gelden de basisregels voor hygiëne.

Bezoek aan jeugdigen in een zorginstelling

Mogen jeugdigen in jeugdzorginstellingen bezoek ontvangen?

Er zijn geen restricties ten aanzien van het aantal verschillende personen die jeugdigen t/m 18 jaar in zorginstellingen mogen ontvangen. Tijdens het bezoek is het van groot belang de basisregels rond hygiëne zorgvuldig na te volgen. Bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek. De bezoekers vermijden gemeenschappelijke ruimtes, hebben alleen contact in de eigen ruimte of spreken bijvoorbeeld buiten af, om te gaan wandelen met een minimale afstand van 1,5 meter.

Maatregelen tegen het coronavirus in de jeugdzorg

Tot wanneer gelden de maatregelen in de jeugdzorg?

De maatregelen gelden tot en met 19 mei 2020. Uiteraard worden de ontwikkelingen nauw gevolgd en worden de maatregelen aangepast als dit kan of nodig is.

Wat zijn regels over kinderen in instellingen die thuis op bezoek willen of willen logeren? 

Wanneer een jongere in een (gesloten) residentiële jeugdhulpinstelling is besmet met het coronavirus en ziekenhuisopname niet nodig is, blijft hij of zij in de instelling. Bezoek- en verlofregeling worden dan aangepast.

Wat is de richtlijn voor dagbesteding voor jongeren en voor zorgboerderijen?

Dagbesteding, dagopvang en behandeling voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn weer opgestart. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 jaar en ouder: voor alle jongeren t/m 18 jaar is de strikte eis van 1,5 meter afstand tussen jongeren onderling niet van toepassing. In contact tussen jongeren en hulpverleners dient zoveel als mogelijk rekening gehouden te worden met de 1,5 meter afstand. Ook vervoer van en naar de locaties kan per 1 juni weer plaatsvinden. Hiervoor gelden de richtlijnen voor het leerlingenvervoer. 

Wat is de richtlijn voor ambulante zorg?

Hiervoor geldt hetzelfde als voor andere vormen van jeugdhulp. Jeugdzorgorganisaties gaan door met de behandeling en begeleiding van kinderen en (pleeg)gezinnen. Wel blijven instellingen zorgvuldig afwegen, in overleg met kinderen en ouders, wanneer het door de RIVM-richtlijnen nodig is de zorg tijdelijk anders vorm te geven, bijvoorbeeld door (beeld)bellen.

De gevolgen van het coronavirus voor de jeugdzorg

Informatie voor ouders, kinderen en jongeren

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt informatie over de gevolgen van corona voor ouders, jongeren, professionals en gemeenten. De informatie wordt dagelijks aangevuld en aangepast op de vragen en behoeften van ouders, kinderen en professionals.

Informatie voor professionals in de jeugdzorg

Voor medische vragen over het coronavirus (COVID-19) kunnen zorgprofessionals in de jeugdzorg terecht op de pagina Informatie voor jeugdzorgprofessionals van het RIVM.

Bekijk ook: