Vragen over het coronavirus en jeugdzorg

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de jeugdzorg.

Wanneer mogen jeugdigen in jeugdzorginstellingen bezoek ontvangen?

Vanaf 25 mei 2020 mogen jeugdigen in zorginstellingen 2 vaste bezoekers ontvangen. Een volledige bezoekersstop is niet wenselijk in de jeugdhulp, jeugd-ggz en zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking. Het weigeren van bezoek brengt grote mentale risico's met zich mee. Bezoek van naasten zorgt voor persoonlijke aandacht en rust. Dat kan de stabiliteit ten goede komen. Kwetsbare jongeren hebben daar juist nu vaak behoefte aan. 

Maatwerk is nodig om te bepalen of fysiek contact nodig en mogelijk is, of dat andere contactmiddelen ingezet kunnen worden.  

Wanneer is bezoek noodzakelijk?

Alleen medewerkers en cruciale personen (een verwante of een vrijwilliger) mogen naar binnen. Per dag mogen jeugdigen in zorginstellingen 1 bezoeker per dag, maximaal 1 uur ontvangen. Het is verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek. Cruciale personen zijn mensen (veelal familie) die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg en dienstverlening of die voor het emotioneel of psychisch welzijn van de cliënt erg belangrijk zijn. De dagelijkse bezoeker vermijdt gemeenschappelijke ruimtes, heeft alleen contact in de eigen ruimte of spreekt bijvoorbeeld buiten af, om te gaan wandelen met een minimale afstand van 1,5 meter. 

Tot wanneer gelden de maatregelen in de jeugdzorg?

De maatregelen gelden tot en met 19 mei 2020. Uiteraard worden de ontwikkelingen nauw gevolgd en worden de maatregelen aangepast als dit kan of nodig is.

Wat zijn landelijke afspraken over het naar huis sturen van kinderen die in instellingen verblijven?

Wanneer een jongere in een (gesloten) residentiële jeugdhulpinstelling is besmet met het coronavirus en ziekenhuisopname niet nodig is, blijft hij of zij in de instelling. Bezoek- en verlofregeling worden dan aangepast. Een jongere kan alleen terug naar huis als de gedragswetenschapper dat verantwoord vindt, de jeugdbeschermer de thuissituatie als veilig heeft beoordeeld, de ouders dit ook wenselijk vinden en (indien nodig) de continuïteit van zorg geregeld is.

Wat is de landelijke richtlijn voor dagbesteding voor jongeren en voor zorgboerderijen?

De richtlijn is hetzelfde als voor heel Nederland. Dat betekent onder meer dat mensen minstens 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Is dat niet mogelijk, dan kan de dagbesteding niet plaatsvinden. Instellingen, waaronder zorgboerderijen, worden opgeroepen om te zoeken naar alternatieven voor deze jongeren, bijvoorbeeld door beeldbellen en Skype. 

Wat is de landelijke richtlijn voor intensieve ambulante zorg?

Hiervoor geldt hetzelfde als voor andere vormen van jeugdhulp. Jeugdzorgorganisaties gaan door met de behandeling en begeleiding van kinderen en (pleeg)gezinnen. Wel kijken instellingen, in overleg met kinderen en ouders, hoe de zorg tijdelijk anders vorm kan worden gegeven, bijvoorbeeld door (beeld)bellen. Als direct contact en handelen noodzakelijk zijn, kan een huisbezoek onder strikte voorwaarden worden afgelegd.

Informatie voor ouders, kinderen en jongeren

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt informatie over de gevolgen van corona voor ouders, jongeren, professionals en gemeenten. De informatie wordt dagelijks aangevuld en aangepast op de vragen en behoeften van ouders, kinderen en professionals.

Informatie voor professionals in de jeugdzorg

Voor medische vragen over het coronavirus (COVID-19) kunnen zorgprofessionals in de jeugdzorg terecht op de pagina Informatie voor jeugdzorgprofessionals van het RIVM.

Bekijk ook: