Vragen over het coronavirus en persoonsgebonden budget (pgb)

Bij budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders leven vragen rond het persoonsgebonden budget (pgb). De vragen die voor alle betrokkene gelden worden hieronder beantwoord. Vragen van toepassing op specifieke zorgsituaties kunnen wij niet beantwoorden. Wij adviseren daarvoor contact op te nemen met de zorgaanbieder, pgb-verstrekker of SVB in het geval van acute (betalings)problemen. Vragen over het coronavirus en hygiënemaatregelen. Voor budgethouders en hun zorgverleners gelden dezelfde hygiënemaatregelen als voor alle andere mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Dat betekent: 

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar

Hygiënemaatregelen

Ik heb verkoudheidsklachten en/of koorts en zorg nodig. Wat moet ik doen?    

Klachten waarmee u thuis moet blijven: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Bel uw zorgverlener direct op en vertel aan uw contactpersoon welke klachten u heeft. Uw zorgverlener kan dan voorzorgsmaatregelen nemen. Hiervoor heeft het RIVM richtlijnen opgesteld.

Ik ben positief getest op het coronavirus, kan ik nu geen zorg krijgen?    

Bel uw zorgverlener direct op en vertel dat u het coronavirus heeft. Bespreek met uw zorgverlener of de benodigde zorg en ondersteuning op een later moment kunnen plaatsvinden. Als dat niet lukt, dan kan uw zorgverlener gepaste voorzorgsmaatregelen nemen. Kijk voor meer informatie op website van het RIVM.  

Financiën

De budgethouder heeft corona en heeft extra zorg nodig, kan dit?

Als er door corona extra zorguren nodig zijn, moet de budgethouder contact opnemen met de verstrekker. Als de verstrekker akkoord gaat, kan de extra zorg direct starten.

De budgethouder wordt door corona opgenomen in het ziekenhuis, wordt de zorgverlener doorbetaald?

De geplande zorg uren worden doorbetaald, het maakt niet uit welk soort contract er is. Dit is een tijdelijke regeling die loopt tot 1 juni 2020.

Mijn zorgaanbieder is gesloten. Kan ik als budgethouder de zorg thuis regelen?    

De zorg moet doorgaan. Ga hierover in gesprek met uw zorgverstrekker. Het kan betekenen dat u zorg aan huis krijgt geleverd. Hiervoor kunt u zorgovereenkomsten sluiten met zorgverleners die de zorg thuis leveren. Het kan ook dat de verstrekker tijdelijk vervanging zoekt om de afgesproken zorg- en ondersteuning te leveren. U kunt deze zorg betalen vanuit uw pgb.

Mag ik mijn dagbesteding in natura omzetten in pgb?    

Nee, dat mag niet. Daarvoor zult u altijd eerst contact moeten opnemen met uw zorgverstrekker. Veel organisaties die dagbesteding bieden zijn momenteel gesloten vanwege de richtlijnen van het RIVM. Dit geldt voor Zorg in Natura én voor dagbestedingen die gefinancierd worden met pgb’s. 

Mijn zorgverlener is ziek, wat moet ik doen?  

Zoek met de zorgverlener naar een alternatief. Lukt dit niet? Overleg dan met de verstrekker. De vervangende zorg kan direct gestart worden,  nog voordat de nieuwe overeenkomst met de vervanger formeel is goedgekeurd. Dit geldt voor alle soorten contracten.  

Kan de zorgverstrekker helpen bij het vinden van vervangende zorg?  

Ja. Als u problemen heeft met het organiseren van uw zorg en ondersteuning, kunt u altijd contact opnemen met uw verstrekker.

Informele zorg

Kan ik de uren voor dagbesteding omzetten naar informele zorg thuis?  

Ja, onder voorwaarden, in overleg met de aanbieder of zorgverlener en met goedkeuring van de verstrekker. Als de zorgverlener de dagbesteding niet kan vervangen, kan ook tijdelijk voor een andere zorgverlener worden gekozen. Hou hierbij altijd rekening met de hygiëne-maatregelen van het RIVM. Bij de afweging voor alternatieve ondersteuning moeten de risico’s voor cliënt en ondersteuner worden meegenomen.   

Mag ik mijn kinderen inzetten voor de zorg thuis? 

Door de crisissituatie moeten we meer naar elkaar omkijken en ondersteuning geven aan naasten, buren en uw omgeving. Dat betekent ook dat thuiswonende kinderen onbetaald wat extra werk kunnen doen in en rond het huis.                               

Als u uw familieleden wilt betalen met een pgb, neem dan eerst contact op met uw verstrekker. U moet dan een zorgovereenkomst opstellen met uw familieleden. Belangrijk daarbij is dat de zorgverlener in de overeenkomst ouder moet zijn dan 15 jaar. 

Contracten

Ik mag mijn pgb alleen inzetten op school. Mag ik mijn zorgverlener nu ook thuis laten komen?  

Ja. Aangezien de scholen gesloten zijn en onderwijs thuis plaatsvindt, kunt u ondersteuning aan huis laten komen. Maak hierover goede afspraken met uw zorgverlener én breng de verstrekker hiervan op de hoogte.

Worden nieuwe contracten met zorgverleners sneller geaccordeerd door de SVB en de verstrekkers?  

Na akkoord van de verstrekker mag aanvullende of vervangende zorg beginnen nog voordat een overeenkomst formeel is goedgekeurd. U loopt geen risico op terugvordering. Lees meer hierover op de websites van SVB, uw verstrekker of Per Saldo.

Vervoer

De dagbesteding is nog open, maar het vervoer ernaartoe is stopgezet. Wat nu?    

Het vervoer zal om veiligheidsredenen zijn stopgezet, namelijk om zoveel mogelijk besmetting met het coronavirus te voorkomen van cliënten en van hulpverleners (vrijwilligers en professionals). Probeer samen met de vervoerder een alternatief te vinden. Door de crisissituatie moeten we meer naar elkaar omkijken en ondersteuning geven aan naasten, buren en uw omgeving. Vraag daarom ook in uw netwerk of er mensen zijn die u kunnen helpen met het vervoer. Lukt het u niet om een alternatief te organiseren, neem dan contact op met uw verstrekker.  

Bekijk ook: