Vragen over het coronavirus en verpleegtehuizen

Bezoek aan bewoners van verpleeghuizen is stapsgewijs weer mogelijk. Daarbij gelden de basisregels voor hygiëne.

Algemene vragen over bezoek in verpleeghuizen

Wanneer kunnen bewoners van verpleeghuizen weer bezoek ontvangen?

Er zijn geen beperkingen meer voor het ontvangen van bezoek, niet qua aantal of frequentie. Voorwaarde blijft dat er geen besmetting is op de locatie. Ook zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen. Het mogelijk maken van alle bezoek dient uiteraard in goed overleg binnen de instelling plaats te vinden en moet praktisch uitvoerbaar zijn.   

Waarom werden verpleeghuizen gesloten voor bezoek?

Om bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, werden de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen gesloten voor bezoek. Vooral kwetsbare ouderen lopen grote gezondheidsrisico’s door het coronavirus.  Door geen bezoek toe te laten konden we het aantal besmettingen in verpleeghuizen indammen. De zorginstellingen rekenen op uw begrip en medewerking, ook in deze periode waarin de regelingen langzaam kunnen worden versoepeld.

Bezoekregeling bij verpleeghuizen met coronabesmettingen

Is er bezoek mogelijk als er een besmetting met Covid-19 is in een verpleeghuis?

We zijn sinds 15 juni in een nieuwe fase beland, waarbij de bezoekbeperking voor alle verpleeghuizen verder versoepeld is. De bedoeling is dat bezoek weer overal mogelijk is, zolang een verpleeghuis Covid-vrij is. Op het moment dat er sprake is van één of meer besmettingen in een verpleeghuis, mag geen bezoek op de locatie plaatsvinden zonder toestemming van de zorgaanbieder.

Geldt de bezoekbeperking bij besmetting altijd voor de hele locatie?

We willen niet opnieuw de situatie dat bewoners in het geheel geen bezoek kunnen ontvangen. Een zorgaanbieder kan bijvoorbeeld bezoek beperken op een besmette afdeling en niet op de rest van de locatie. Dit moet dan wel uitvoerbaar zijn en de mogelijkheden hiertoe verschillen per locatie. In de palliatieve fase is altijd bezoek mogelijk

Hoe wordt bepaald of en onder welke voorwaarden bezoek mogelijk is als er sprake is van een besmetting?

De zorgaanbieder kijkt in hoeverre besmettingen te isoleren zijn binnen de locatie en of het verantwoord is om nog bezoek toe te laten op andere afdelingen. De zorgaanbieder geeft vorm aan de mogelijkheden van bezoek op de betreffende locatie, zolang de locatie nog niet Covid-vrij is. In de palliatieve fase is altijd bezoek mogelijk

Wanneer wordt een verpleeghuis weer volledig vrijgegeven voor bezoekers?

Uiteraard is het de bedoeling dat zodra dat weer verantwoord kan, bezoek toegelaten wordt. Zodra een locatie 2 weken Covid-vrij is, mogen er op voorhand geen beperkingen voor bezoek opgelegd worden wat betreft het aantal bezoekers of de frequentie van bezoek. Het mogelijk maken van alle bezoek dient uiteraard in goed overleg binnen de instellingen plaats te vinden en moet praktisch uitvoerbaar zijn.  

Staat uw vraag er niet bij?   

Meer vragen en antwoorden over de bezoekregeling verpleeghuizen staan op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Voor medische vragen over het coronavirus (COVID-19) kunnen zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg terecht op de pagina Informatie voor professionals van het RIVM. Voor vragen over maatregelen en ontwikkelingen in de langdurige zorg kunnen professionals terecht op de website van Vilans, een kenniscentrum voor landurige zorg. 

Bekijk ook: