Vragen over het coronavirus en verpleegtehuizen

Sinds vrijdag 20 maart zijn verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. 

Het kabinet is zich bewust van het ingrijpende karakter van deze maatregel voor zowel bewoners als naasten. Daarom is besloten om voorzichtig ervaring op te doen met het beperkt weer toelaten van bezoek.  In elk van de 25 GGD-regio’s mag 1 verpleeghuis beginnen met een aangepaste bezoekregeling. In deze locaties wordt onder strikte voorwaarden 1 vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner per dag toegestaan.

Verpleeghuizen kunnen in aanmerking komen als ze vrij zijn van besmettingen. Ook de bezoeker zelf mag uiteraard geen klachten hebben die duiden op het coronavirus. De beoogde startdatum voor deze locaties is 11 mei 2020.  Mocht deze versoepeling in de praktijk goed werken dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei 2020 meer verpleeghuislocaties hiervoor in aanmerking komen.  

Mag ik nog op bezoek bij mijn familielid of kennis in het verpleeghuis?

Dat kan alleen in een verpleeghuis waar de aangepaste bezoekersregeling geldt. Voor de overige verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen geldt nog steeds een bezoekverbod. Bezoek kan daar alleen worden toegestaan als dit noodzakelijk is voor de basiszorg van de bewoner of in de laatste levensfase. De zorginstelling beslist hierover. Mocht de aangepaste bezoekersregeling in de praktijk goed werken dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei meer verpleeghuislocaties hiervoor in aanmerking komen.  

Heeft u vragen? Neem contact op met de zorginstelling. Of bekijk de veel gestelde vragen bezoekregeling verpleeghuizen op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Waarom werden verpleeghuizen gesloten voor bezoek?

Om bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, werden de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen gesloten voor bezoek. Vooral kwetsbare ouderen lopen grote gezondheidsrisico’s door het coronavirus. Door geen bezoek toe te laten, konden we het aantal besmettingen in verpleeghuizen indammen. De zorginstellingen rekenen op uw begrip en medewerking, ook in deze periode waarin de regeling langzaam kan worden versoepeld. Ze beseffen dat dit voor de bewoners en hun naasten een heel moeilijke beslissing is, maar de maatregel is nodig in het belang van goede zorg. 

Tot wanneer is het verpleeghuis gesloten voor bezoek?

In de week voor 25 mei 2020 wordt bekeken of er nog meer locaties in aanmerking komen voor een aangepaste bezoekersregeling.

Kan ik als vrijwilliger nog naar het verpleeghuis?

Ook voor vrijwilligers gelden beperkingen. Wel kunnen zorginstellingen ervoor kiezen sommige vrijwilligers toe te laten, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Neem contact op met de zorginstelling wanneer u hier vragen over heeft.

Wat doet de zorginstelling zodat ik in contact kan blijven met mijn familielid of kennis?

De zorginstellingen die nog geheel gesloten zijn, zijn ervan doordrongen hoe belangrijk het is om juist nu contact met elkaar te blijven houden. Daarom zorgen ze ervoor dat er zoveel mogelijk contact kan plaatsvinden via de telefoon of een beeldscherm. Contact met familie en vrienden is natuurlijk ook belangrijk voor ouderen die door het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten. Dat kan door (beeld)bellen of (ouderwets) door een brief te sturen. Neem contact op met de zorginstelling wanneer u hier vragen over heeft. We zien ook andere initiatieven van mensen die ouderen bellen. De ANBO-telefoonlijn is hier een heel mooi voorbeeld van.

Mag ik mijn familielid (of naaste) meenemen uit het verpleegtehuis en bij mij thuis in zorg nemen?

Onder normale omstandigheden is het natuurlijk mogelijk dat u uw familielid meeneemt naar huis, om bijvoorbeeld een paar dagen te logeren. Op dit moment staat echter de bescherming van cliënten, hun naasten en medewerkers voorop. De inzet is erop gericht om in zorginstellingen waar kwetsbare mensen samenwonen verspreiding van het virus te voorkomen. Daarom zijn er zeer strikte maatregelen genomen. Vanwege het besmettingsgevaar is het niet verstandig om een familielid uit een zorginstelling naar huis te halen. Er zijn een aantal punten die u zich goed moet realiseren;

  • Wie neemt de zorg voor het familielid thuis op zich?
  • Wie neemt de zorg voor het familielid thuis op zich?
  • Thuiszorg is in deze moeilijke tijd niet snel te realiseren.
  • Wat gebeurt er als u zelf ziek wordt, wie zorgt er dan voor uw familielid?
  • Als de thuissituatie onhoudbaar wordt, is er kans dat de zorginstelling uw familielid niet meer opneemt. Dit doen zij om een eventuele besmetting in de zorginstelling te voorkomen.

Mensen die werken in de zorg realiseren zich heel goed, hoe zwaar de genomen maatregelen zijn. Ze zijn zwaar voor u, voor uw familielid en voor de zorgmedewerkers. Echter, deze maatregelen zijn wel nodig om uw familielid te beschermen.

Wat als ik mijn familielid of naaste toch wil meenemen uit het verpleegtehuis en bij mij thuis in zorg wil nemen?

Dat kan, maar alleen als dat veilig en verantwoord is. Als de behandelaar er echt niet achter staat is het mogelijk dat de bewoner in de instelling moet blijven, desnoods via een juridische procedure.
Wanneer u er toch voor kiest de bewoner in huis te nemen zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de verantwoordelijkheid voor de zorg. Meestal zal er een overeenkomst worden opgesteld die u zult moeten ondertekenen. 

Hoe kunnen cliënten in deze periode een beroep doen op de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)?

Cliënten kunnen zoals voorheen een beroep doen op de CVP. De CVP kan de cliënt helpen eventuele onvrede over maatregelen die als gevolg van Corona zijn getroffen, bespreekbaar te maken. Uiteraard blijft de geheimhoudingsplicht van de CVP van kracht. Hij of zij mag alleen met toestemming van de cliënt met anderen praten over bepaalde situaties.

Staat uw vraag er niet bij?   

Meer vragen en antwoorden over de bezoekregeling verpleeghuizen staan op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Voor medische vragen over het coronavirus (COVID-19) kunnen zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg terecht op de pagina Informatie voor professionals van het RIVM. Voor vragen over maatregelen en ontwikkelingen in de langdurige zorg kunnen professionals terecht op de website van Vilans, een kenniscentrum voor landurige zorg. 

Bekijk ook: