Vragen over het coronavirus en zorg en vervoer

KNV Zorgvervoer en taxi (de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer) heeft een protocol voor zorgvervoer opgesteld. Dat deed KNV op basis van adviezen van het OMT en het RIVM. KNV stelde het protocol samen op met vakbonden FNV en CNV en in overleg met relevante partijen. Op de eigen website geeft KNV daarnaast antwoord op een aantal vragen over het protocol. Hier staan ook vragen over begeleiding en de assistentie aan passagiers door de chauffeur. Ook is er een video beschikbaar met een instructie (deels met doventolk) via de veelgestelde vragen. 

Vragen over protocol voor zorgvervoer

Wat regelt het protocol zorgvervoer nu precies?

De hoofdlijnen zijn als volgt:

Er zijn geen maatregelen nodig in de volgende gevallen:

  • Bij 1 reiziger: als in een voertuig tussen chauffeur en reiziger minimaal 1,5 meter in acht is te nemen.
  • Bij meer reizigers: als in een voertuig tussen chauffeur en reizigers en tussen reizigers onderling minimaal 1,5 meter in acht is te nemen.
  • Is het niet mogelijk om minimaal 1,5 meter in acht te nemen in het voertuig? Dan draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje. De reiziger draagt een een niet-medisch mondkapje.

Verder geldt: De chauffeur voert alle handelingen op de reguliere manier uit. Denk aan gordel omdoen, rolstoel vastzetten en eventuele ondersteuning bij in- en uitstappen.

Daarnaast is het voor reizigers in de dagbesteding niet altijd mogelijk om een mondkapje te dragen. In die gevallen waar het dragen van een niet-medisch mondkapje op bezwaren stuit hebben vervoerder, reiziger en opdrachtgever overleg over een passende maatwerkoplossing. De reiziger kan dan wel vervoerd worden. En de vervoerder kan een financieel haalbare planning maken. Binnen deze maatwerkoplossing blijft de maximale voertuigbezetting (zonder niet-medisch mondkapje door reizigers):

  • personenauto: maximaal 2 reizigers;
  • bus maximaal: maximaal 4 reizigers.

Kunnen reizigers mee die normaal gesproken persoonlijk worden overgedragen of dragend worden overgedragen?

Ja, dat kan. Chauffeurs zorgen er voor dat zij niet te dicht bij het gezicht van de reiziger komen. De ouder/verzorgende draagt hierbij een niet-medisch mondkapje. De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.

Er staat in het protocol dat een chauffeur niet mee naar binnen kan bij een instelling. Maar soms kan iemand de afstand vanaf de deur van de instelling naar de bus niet zelfstandig afleggen. Mag de chauffeur deze persoon ondersteunen en hem of haar een arm aanbieden?

Ja, dat mag. Chauffeurs zorgen er wel voor dat zij niet te dicht bij het gezicht van de reiziger komen. Het gaat er om dat een chauffeur niet de instelling betreedt. Het gaat om kwetsbare groepen waarvoor ook bepaalde restricties gelden voor bezoek. Daarom kan de chauffeur niet mee naar binnen.

Een reiziger kan geen mondkapje aan, vanwege de aard van de beperking of vanwege een gedragsstoornis. Kan deze dan echt niet vervoerd worden?

Dat zegt het protocol niet. Iemand die geen mondkapje wil of kan dragen, kan vervoerd worden, maar dan wordt de 1,5 meter tussen chauffeur in acht genomen. Het gaat hier om maatwerk. En dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Vervoerder, opdrachtgever van het vervoer en de betreffende reiziger (of zijn verzorgende) bespreken met elkaar de mogelijkheden. Zie ook het antwoord op de vraag hierboven.

Alleen voor de dagbesteding categorie jongeren en ouderen gelden afwijkende afspraken. Zij zijn niet veplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. De afspraken staan in het protocol.

Vragen over WMO-vervoer en Valys

Kan ik weer gebruik maken van Wmo-vervoer?

Gemeenten en uitvoerders besluiten zelf hoe zij onder de huidige omstandigheden uitvoering geven aan sociaal-recreatief vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Voor actuele informatie over het Wmo-vervoer in uw woonplaats kunt u contact opnemen met de uitvoerder of met uw gemeente.

Bij groepsvervoer is het dragen van niet-medische mondkapjes verplicht. Gemeenten en vervoerders besluiten zelf wanneer en hoe zij onder de huidige omstandigheden uitvoering geven aan (lokaal) sociaal-recreatief vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Wmo-vervoer zal plaatsvinden met inachtneming van het door KNV Zorgvervoer en taxi, op basis van adviezen van RIVM en OMT, uitgebrachte protocol. Bekijk de coronaprotocollen vervoer op de site van KNV.

Voor Wmo-vervoer geldt dat alleen passagiers zonder COVID-19-klachten kunnen worden vervoerd. 

Voor actuele informatie over het Wmo-vervoer in uw woonplaats kunt u contact opnemen met de vervoerder of met uw gemeente.

Kan ik weer gebruik maken van Valys-vervoer?

Het Valysvervoer is sinds 8 juni hervat. Voor Valys-vervoer geldt dat alleen passagiers zonder COVID-19-klachten kunnen worden vervoerd.

In de opstartfase zal vooralsnog op onderdelen sprake zijn van afwijkende voorwaarden; deze zijn nodig om ervoor te zorgen dat alle klanten die een rit boeken, voldoende beschermd kunnen worden vervoerd. Valys-pashouders worden hierover door de uitvoerder van Valys, Transvision, geïnformeerd.

Voor nadere informatie: raadpleeg de website van Valys. Of bel 0900-9630. 

Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen? En wat betekenen de maatregelen voor klanten?

KNV Zorgvervoer en taxi (de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer) heeft op basis van adviezen van het OMT en het RIVM en in overleg met relevante partijen een protocol voor zorgvervoer opgesteld. Hierin worden handvatten gegeven om zorgvervoer de komende tijd op een verantwoorde manier uit te voeren.

Naast de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM geldt dat een triage bij het boeken van en voorafgaand aan de reis wordt verricht om te controleren dat de passagier geen klachten passend bij COVID-19 heeft. 

In die gevallen waarin het niet mogelijk is om minimaal 1,5 meter afstand te houden tussen chauffeur en reizigers en tussen reizigers onderling (indien er meer dan één reiziger wordt vervoerd), gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de reiziger een niet-medisch mondkapje. De reiziger dient zelf voor dit mondkapje te zorgen, zoals dit ook in het OV geldt. 

Bekijk  de coronaprotocollen voor vervoer. Deze maatregelen zijn belangrijk voor de veiligheid van klanten en chauffeurs.

Ik gebruik naast Wmo-vervoer en Valys ook het OV. Kan ik nog steeds met het OV reizen?

Lees over de gevolgen van het coronavirus en reizen met het openbaar vervoer.

Informatie over de mogelijkheid om reisassistentie voor uw reis met het OV te regelen vindt u op de website van de Nederlandse Spoorwegen

In het OV is het dragen van een (zelf mee te brengen) niet-medisch mondkapje verplicht.

Bekijk ook: