Vragen over het coronavirus en zorg voor thuiswonenden

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de zorg voor thuiswonenden.

Continuïteit van zorg aan huis


Kunnen wijkverpleging en thuiszorg de zorg blijven leveren die cliënten gewend zijn?

De wijkverpleging en thuiszorg gaan waar mogelijk gewoon door. Het kan voorkomen dat sommige cliënten minder zorg krijgen dan gebruikelijk of dat de zorg anders wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld meer zorg op afstand. Als dat zo is, wordt daar met de cliënt en zijn naasten over gesproken.

Waarom wordt de zorg anders georganiseerd?

Veel aandacht gaat naar coronapatiënten omdat zij veel zorg nodig hebben. Zo kan ziekenhuisopname worden voorkomen. Dat betekent dat zorgverleners minder tijd overhouden voor andere mensen.

Ook is extra wijkverpleging nodig voor mensen die het ziekenhuis verlaten en weer naar huis gaan.

Als mijn zorg verandert, krijg ik dat dan te horen?

Ja, in alle gevallen wordt met de cliënt overlegd over de zorg die ze krijgen. 

Wordt er nog wel goede zorg geleverd? 

Ja, de zorgverleners volgen de richtlijnen en kwaliteitseisen die gelden. Dat zijn bijvoorbeeld de richtlijnen van het RIVM.

Huishoudelijke hulp


Kan ik als huishoudelijke hulp naar kwetsbare mensen?

Het is belangrijk dat kwetsbare mensen passende ondersteuning blijven ontvangen. U kunt daarom nog steeds naar kwetsbare mensen toe om huishoudelijke hulp te bieden. Wel moet u in alle gevallen de hygiënerichtlijnen van het RIVM volgen:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar

Heeft u of de cliënt last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts? Bedenk dan of u het bezoek kunt uitstellen, tot u en/of de cliënt weer klachtenvrij zijn. Is uitstellen niet mogelijk? Bekijk dan of het nodig is om extra persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Als bij u of de cliënt corona is vastgesteld, moet de huishoudelijke hulp in ieder geval worden uitgesteld.

Mag mijn thuiskapper nog langskomen?

Voor kappers geldt dat zij weer mogen openen. Dit geldt ook voor thuiskappers. Wanneer een thuiskapper op bezoek gaat bij een thuiswonende cliënt, is essentieel is dat naast de strikte hygiënemaatregelen, triage toegepast wordt. Dat houdt in dat voor aanvang van de dienstverlening vastgesteld wordt dat de cliënt geen klachten heeft die passen bij corona en dat de cliënt geen huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten. Ook de beroepsbeoefenaar zelf dient bij klachten thuis te blijven en kan niet werken indien een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Dagbesteding

Mijn dagbesteding is dicht, wanneer gaat deze weer open? 

De Rijksoverheid heeft zorgaanbieders opgeroepen om tijdelijk te zoeken naar alternatieven om u zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in uw thuissituatie. Dat alternatief moet voldoen aan de hygiënemaatregelen van het RIVM en is in elke situatie anders. Denk bijvoorbeeld aan videobellen. Als het echt niet anders kan (bijvoorbeeld omdat een gevaarlijke situatie ontstaat of omdat de mantelzorger het niet meer aankan) kan 1-op-1-dagbesteding aan huis oplossing bieden.

Vanaf 1 juni kan dagbesteding in (kleinere) groepen weer worden opgestart, nog altijd binnen de hygiënemaatregelen van het RIVM.

Door het wegvallen van dagbesteding ontstaan spanningen in huis. Wat moet ik doen?

Wanneer u denkt dat een onveilige situatie ontstaat of er zijn vermoedens van (kinder- of ouderen-) mishandeling, dan kunt u 24/7 terecht bij Veilig Thuis, tel. 0800-2000 en www.veiligthuis.nl.

Mantelzorg

Kan ik mantelzorg blijven geven?  

Ja, dat kan. Volg daarbij wel zorgvuldig de RIVM-hygiëne maatregelen, zoals regelmatig  handenwassen en het beperken van contacten met anderen. Waar u ook op moet letten:                                                               

 • Wees terughoudend met lichamelijk contact, zeker als het gaat om kwetsbare ouderen.
 • Hebt u zelf neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, of moet u niezen of hoesten of heeft u verhoging of koorts: blijf dan thuis en vermijd sociaal contact.
 • De richtlijnen voor het testen van mantelzorgers op COVID-19 staan in het document Richtlijn testbeleid van mantelzorgers.
 • Schakel als u zelf ziek bent iemand anders in als dat kan, als de mantelzorg echt door moet gaan. Bijvoorbeeld, een familielid, buren of vrienden. Of schakel professionele zorg in (huisarts, thuiszorg).
 • Persoonlijke verzorging van de cliënt, zoals douchen of andere verzorging aan het lichaam, vereist - indien deze klachten heeft passend bij COVID-19 - het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Als u als mantelzorger zelf klachten heeft passend bij COVID-19, is thuisquarantaine verplicht voor u. In zo’n situatie is vervangende zorg door professionals nodig die uw zorgtaken overnemen. 

Bel voor alle vragen de Mantelzorglijn: 030 – 760 60 55 of mail mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Hoe blijf ik mantelzorg geven aan iemand met dementie?

 • Veel mantelzorgers zijn 24/7 aan het zorgen voor een dementerende partner of ouder. Dit kan nu heel zwaar zijn. Er is een Zorgladder Mantelzorg opgesteld. Die geeft aan voor welke hulp je als mantelzorger in aanmerking komt als je het niet meer redt.
 • Op de website Dementie.nl zijn tips voor activiteiten en omgang te vinden en worden de meest gestelde vragen over corona, dementie en gezondheid beantwoord.
 • De AlzheimerTelefoon is dagelijks bereikbaar om vragen te beantwoorden of een luisterend oor te bieden aan mantelzorgers, via 0800 - 5088 (van 9:00 tot 23:00 uur).
 • Ook is er voor dementerenden de mogelijkheid om te videobellen om contact te houden. Op de websites Dementie.nl en Opnieuwgeleerdoudgedaan.nl staan heldere instructies.
 • Op Samendementievriendelijk.nl staan tips voor wat je kunt doen voor mensen met dementie en hun naasten. Voor praktisch gebruik is een speciale kaart ontwikkeld die daar gratis is te downloaden.

Vrijwilligerswerk


Mijn vrijwilligersactiviteiten moeten stoppen, wat kan ik nu doen?

 • Houd contact met de leden en deelnemers van uw activiteit of vereniging. Bijvoorbeeld door een wekelijks telefoontje.
 • Probeer alternatieve activiteiten te vinden, zoals meedoen aan een online-beweegprogramma, digitale groepsgesprekken organiseren, een spelletje spelen terwijl u Skype heeft aanstaan of maaltijden bezorgen.
 • Kijk op NLvoorElkaar.nl of er in uw buurt vraag is naar vrijwilligers.
 • Maak duidelijke afspraken met de financiers en subsidieverstrekkers over deze uitzonderlijke situatie.

Hulpmiddelen


Is het coronavirus overdraagbaar via mijn hulpmiddel?

De kans dat u besmet raakt via het aanraken van producten of oppervlakten is erg klein. Het coronavirus verspreidt zich via mensen. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. Om de erg kleine kans op overdracht via een product te voorkomen, zorgt de hulpmiddelenleverancier  voor voorzorgsmaatregelen en worden de algemene hygiënemaatregelen toegepast.

Ik wacht op een nieuw hulpmiddel dat niet in Nederland wordt geproduceerd. Kan deze wel geleverd worden?

Op dit moment is er ruim voldoende voorraad. Als dat verandert neemt uw hulpmiddelenleverancier contact met u op. 

Mijn hulpmiddel is kapot of heeft onderhoud nodig. Is dat nu wel mogelijk?

Service en onderhoud aan hulpmiddelen wordt gedaan in Nederland. Alle hulpmiddelenleveranciers kunnen net als voorheen hulpmiddelen repareren of onderhouden. Ook zij moeten zich bij contact houden aan de richtlijnen van het RIVM. Uiteraard kan door ziekte een reparatie meer tijd in beslag neemt dan u gewend bent.

Ik heb verkoudheidsklachten en/of koorts én mijn hulpmiddel is kapot. Wat moet ik doen?

Als uw hulpmiddel gerepareerd moet worden, neemt u contact op met uw hulpmiddelenleverancier. Vertel altijd aan uw contactpersoon dat u gezondheidsklachten heeft. De leverancier kan dan voorzorgsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beschermende kleding (mondkapje, handschoenen) te dragen.

Eenzaamheid en sociale contacten

Mag ik op bezoek bij kwetsbare ouderen?

De algemene richtlijn van het RIVM luidt: Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder, of mensen met een kwetsbare gezondheid.

Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die vóór de uitbraak van het corona virus al kwetsbaar waren in hun zelfredzaamheid en een zeer beperkt netwerk hebben. Om in de huidige omstandigheden een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene maatregelen zoals: houdt 1,5 meter afstand en goede hygiënemaatregelen. Als deze vaste bezoeker(s) klachten hebben zoals verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid, blijven zij thuis. 

Waarom is de grens getrokken bij 70 jaar of ouder?

Mensen van deze leeftijd hebben een hoger risico op ernstig verloop van corona. Deze leeftijdgrens is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en wordt internationaal gehanteerd. Behalve leeftijd zijn verschillende onderliggende aandoeningen ook risicofactoren voor een ernstig verloop van corona. De maatregelen in Nederland zijn erop gericht te voorkomen dat kwetsbare mensen besmet raken met het coronavirus. Indien men desondanks toch op bezoek gaat, dient altijd rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand en de hygiëneadviezen. Bij corona gerelateerde klachten geldt altijd: thuisblijven.

Waarom is er een uitzondering voor zelfstandig wonende ouderen die vóór de COVID-19 pandemie al kwetsbaar waren in hun zelfredzaamheid en een zeer beperkt netwerk hebben?

Veel thuiswonende 70-plussers zijn vitaal, leven samen en hebben een goed netwerk. Door contact met kinderen, familie, vrienden, buren of kennissen kan zicht gehouden worden op hoe het met de oudere gaat en indien nodig hulp ingeschakeld worden.

Sommige, voornamelijk alleenstaande en kwetsbare ouderen hebben een beperkt netwerk. Zij dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Zij lopen daarom het risico lichamelijk of psychisch te ontregelen en zijn dan onvoldoende in staat hulp te vragen. Voor deze groep heeft de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie voorgesteld 1 of 2 vaste personen te zoeken die het contact met de oudere kunnen onderhouden. Het advies is dat deze vaste personen de oudere met enige regelmaat bezoeken. Bij zo’n bezoek dient men ook altijd de 1,5 meter afstand te houden en de RIVM- hygiëneadviezen te volgen. Waar mogelijk kan men het aantal bezoekmomenten beperken en vaker op afstand contact houden. Natuurlijk geldt hierbij ook dat als de bezoeker zelf corona gerelateerde klachten heeft, hij of zij thuisblijft.

Wat kan ik doen voor de eenzame, kwetsbare personen?

Contact houden met mensen is erg belangrijk om vereenzaming te voorkomen. Dat kan op verschillende manieren: bellen, kaartje of een brief sturen, online een spelletje doen, samen tv kijken met telefoon aan het oor of samen een boek lezen en bespreken. Ook kunt u mensen helpen door een boodschap voor ze te doen of de hond uit te laten. Mensen die iets willen betekenen voor een ander adviseren we om dit vooral in de eigen straat en eigen sociale kring te doen. Let daarbij op veiligheid en hygiëne.

 • Op de website eentegeneenzaamheid.nl staan hiervoor tips en initiatieven.
 • Op NLvoorElkaar.nl kunt u zien wat u in uw buurt kunt betekenen of welke hulp daar beschikbaar is.
 • Op mijnbuurtje.nl of wehelpen.nl kunt u voor uw wijk ook een digitaal platform aanvragen voor vragen en aanbod in uw wijk. 

Ik mis sociale contacten, waar kan ik terecht? 

U kunt verschillende hulplijnen bellen:

 • De Luisterlijn (0900–0767) is elke dag en nacht bereikbaar voor wie behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
 • Verschillende organisaties hebben een telefoonlijn geopend voor mensen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje willen maken. Bijvoorbeeld: Ouderenbond ANBO (0348 – 46 66 66) en het Rode Kruis (070 - 4455 888).
 • Op www.eenzaam.nl staat informatie en verhalen die kunnen helpen.
 • Zoek een maatje of buddy op https://www.eenzaam.nl/activiteiten-voor-jou/maatje-buddy-en-vrijwilliger voor mogelijke contacten bij u in de buurt.
 • U kunt een belkring starten met sportmaatjes, verenigingsleden of andere contactpersonen van groepsactiviteiten. Zie bijvoorbeeld www.sportersvoorelkaar.nl.
 • De kerken zijn een gezamenlijk platform begonnen via #nietalleen.
 • Bibliotheken werken aan een online aanbod van tijdschriften en boeken. Een boek lezen of online een concert volgen geeft invulling aan de dag en kan een aanleiding zijn om er met anderen over te praten. 

Waar kan ik initiatieven voor hulp vinden?

Veel mensen en organisaties nemen het initiatief om hulp aan te bieden in de wijk. Op het platform van NLvoorElkaar vindt u alle vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Vraag, vind en help elkaar!