Aanleiding financiële regelingen tijdens de coronacrisis

De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Om het aantal slachtoffers te beperken en te zorgen dat de gezondheidszorg het aankan, heeft het kabinet een aantal verstrekkende maatregelen genomen. Daardoor is veel werk stil gevallen. Ondanks dat steeds meer sectoren weer zijn opgestart, blijft de economische nood groot. 

Financiële noodregelingen

Het kabinet doet er alles aan banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen, en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. Daartoe zijn er verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen. Het gaat om:

  • belastingmaatregelen;
  • tegemoetkoming voor vaste lasten;
  • kredietverstrekking;
  • garantiestelling;
  • subsidie voor loonkosten;
  • inkomensondersteuning.

Kaders voor financiële steun aan individuele bedrijven

Voor een aantal grote bedrijven van maatschappelijk belang kan het zijn dat die noodmaatregelen niet voldoende blijken te zijn om het hoofd boven water te houden. Terwijl zij wel heel belangrijk zijn voor de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld vanwege de unieke kennis of werkgelegenheid die het bedrijf levert. Daarom is de overheid in die gevallen bereid te onderzoeken of financieel bijspringen voor de samenleving als geheel de beste optie is. Om dit zorgvuldig en transparant te kunnen doen is een afwegingskader opgesteld. Dit is een handvat op basis waarvan het kabinet maatwerk kan leveren.