Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning.
Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk.