Overzicht steun- en herstelpakket

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.

Hulpmiddelen voor meer overzicht

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitbreiding van het steun- en herstelpakket op 12 maart 2021.

Overzicht steun- en herstelpakket - 29 juni 2021

Overzicht steun- en herstelpakket

Download het overzicht 'steun- en herstelpakket' als pdf-document.