Vragen over de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)

De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C) is 1 van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. U kunt de BL-C aanvragen bij uw bank of financier tot en met 30 juni 2022.

Wat houdt de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C) in? 

De land- en tuinbouwsector en visserij- en aquacultuursector wordt zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar hun producten. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen onder druk staan of (veelal bederfelijke) producten niet verkocht kunnen worden. Hierdoor kunnen bedrijven in de land- en tuinbouw, visserij en aquacultuur in financiële problemen komen. Daarom is er een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C).

Welk bedrag stelt de overheid beschikbaar voor de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)?

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat borg voor de door de banken verleende kredieten aan agrarische ondernemers. De banken kunnen hiermee enkele tientallen miljoenen werkkapitaal verstrekken. Door de tijdelijke verruimde Borgstelling MKB-landbouwkredieten vanwege de coronacrisis (BL-C), kunnen in de kern gezonde bedrijven bij financiers corona-overbruggingskredieten aanvragen tot een maximaal borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,5 miljoen (€ 2,8 miljoen als de zogenoemde BL-plus van toepassing is). Het ministerie van LNV staat voor 70% borg voor het gehele overbruggingskrediet. 

Wie kunnen er gebruik maken van de regeling?     

De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C) is beschikbaar voor bedrijven in de land- en tuinbouw, visserij en aquacultuur. U kunt de BL-C aanvragen bij uw bank of financier tot en met 30 juni 2022. 

De provisiekosten worden verlaagd voor de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)? Wat betekent dat? 

Het kabinet heeft bij de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten vanwege de coronacrisis (BMKB-C) besloten de provisiekosten nagenoeg te halveren en heeft ook bij de BL-C besloten die lijn te volgen. De provisiekosten voor Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C) met een looptijd van 2 jaar is 0,5% voor startende ondernemers en overnemers en 1,5% voor overige bedrijven. Bij kredieten langer dan 2 jaar is de provisie 0,75% voor startende ondernemers en overnemers en 2,25% voor overige bedrijven.