COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups - Gesloten

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding). 

De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen deze kredieten verstrekken. Per 1 oktober 2020 is de COL gesloten.

In het steun- en herstelpakket economie en arbeidsmarkt is 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het innovatief midden- en kleinbedrijf via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Daarnaast wordt geïnvesteerd in een nationale scale-up-faciliteit.

Hoe kan ik aanspraak maken op de COL?

De procedure verloopt via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op de website van de ROM’s.