Vragen over energiebelastingen

Welke bedrijven komen in aanmerking voor uitstel van heffing van Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)?

Uw bedrijf of organisatie komt in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE wanneer:

  • u iedere maand een eindfactuur van uw energieleverancier ontvangt en;
  • deze eindfactuur betrekking heeft op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand.

Het maakt niet uit hoe u deze eindfactuur betaalt: vooruit, in 1 keer of uitgesteld.

Is mijn energieleverancier verplicht om mij uitstel van de energiebelasting (EB) en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) te geven? 

Nee. Energieleveranciers mogen van de geldende regelgeving af te wijken, maar het is niet verplicht. Op basis van de gesprekken die met de energieleveranciers hebben plaatsgevonden, is het beeld dat het merendeel van de energieleveranciers gebruik zal maken van de maatregel en de betreffende klanten het gewenste uitstel kan bieden. Een deel van de energieleveranciers, in de regel de kleinere, zal dit vanwege de uitvoeringslasten die hiermee gepaard gaan en de gevolgen van de coronacrisis voor hun personele bezetting naar verwachting niet kunnen doen.

Wat als dit niet het geval is? Wat betekent dit dan voor mij?

Wanneer u moeite heeft met het betalen van uw energierekening, dan hebben energieleveranciers verschillende mogelijkheden beschikbaar om u te helpen. Zo kunnen energieleveranciers waar mogelijk een specifieke betalingsregeling bieden of tijdelijk het maandbedrag of de incassodatum aanpassen.

Ben ik als bedrijf verplicht om mijn EB en ODE uit te stellen? 

Het is aan de energieleverancier om de maatregel toe te passen. Zie ook de vraag “Moet ik mezelf actief melden bij mijn energieleverancier om uitstel aan te vragen of gaat dit automatisch”. Past uw energieleverancier de maatregel bij u toe? Dan brengt uw energieleverancier voor leveringen in de maanden april tot en met september 2020 (of over een paar maanden tijdens deze periode) geen EB en ODE met de btw hierover bij u in rekening. Dit ziet u terug op uw facturen voor die leveringen. Uiterlijk in december 2020 worden de EB en ODE met de btw hierover via een aanvullende factuur alsnog bij u in rekening gebracht. Heeft u in december geen extra factuur ontvangen? Dan moet u toch op uiterlijk 1 januari 2021 de leveringen betalen.

Moet ik mezelf actief melden bij mijn energieleverancier om uitstel aan te vragen of gaat dit automatisch?

U hoeft zich nu niet te melden bij uw energieleverancier. Energieleveranciers hebben tijd nodig om de maatregel in hun systemen te implementeren. Houdt daarom de communicatie van uw leverancier in de gaten voor informatie over de uitvoering van de maatregel. Uw energieleverancier informeert u ook over de verdere details van de uitvoering die voor u gelden.

Wanneer wordt het uitstel van de EB en ODE zichtbaar op mijn energierekening?

Indien uw energieleverancier de maatregel bij u toepast, brengt uw energieleverancier voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, bij u in rekening. Dit ziet u terug op uw facturen voor die leveringen.  Zo zal het uitstel over leveringen in de maand april 2020 pas zichtbaar worden op de factuur die u in mei 2020 ontvangt. In oktober 2020 worden de EB en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog bij u in rekening gebracht.

Heeft het uitstel van betaling van de EB en de ODE en de btw daarover, invloed op teruggaaf?

Nee, dit heeft geen invloed op de teruggaaf. Als er uitstel is verleend voor de EB en de ODE en de btw daarover, is het niet mogelijk om binnen 13 weken na afloop van het tijdvak een verzoek om teruggaaf te doen. Dat vind het kabinet niet wenselijk. Daarom is er besloten dat u tot 13 weken na 31 december 2020 een verzoek tot teruggaaf kunt doen.

Veel bedrijven zijn nu dicht en verbruiken dus geen energie. Waarom kunnen bedrijven geen uitstel krijgen van betaling van voorschotten? Ze krijgen die kosten toch weer terug?

Als er voor uw bedrijf sprake is van een lager dan verwacht gebruik, vanwege het feit dat uw bedrijf op dit moment dicht is of minder produceert dan normaal gesproken het geval is, kunt u in overleg met uw energieleverancier kijken of het mogelijk is om uw voorschotbedrag naar beneden bij te stellen. De klantadviseurs van de energieleveranciers staan klaar om te ondersteunen en mee te denken.

Waarom kom ik niet in aanmerking voor uitstel?

Hiervoor zijn 3 redenen:

  1. u betaalt elke maand een voorschot aan uw energieleverancier en eenmaal per jaar een eindfactuur;
  2. uw eindfactuur over het werkelijk verbruik ziet op een andere periode dan een kalendermaand;
  3. uw energieleverancier kan de maatregel niet uitvoeren. 

Wat als ik het uitgestelde bedrag niet meer terug kan betalen?

Wanneer u moeite heeft met het betalen van uw energierekening, dan hebben energieleveranciers verschillende hulpmiddelen beschikbaar om u te helpen. Zo kunnen energieleveranciers waar mogelijk een specifieke betalingsregeling bieden of tijdelijk het maandbedrag of de incassodatum aanpassen.