Vragen over de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

De corona-module in de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C) is 1 van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De GO-C is in ieder geval tot en met 15 juni 2022 aan te vragen.

Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-C regeling

Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Het zijn leningen met een maximum looptijd van 6 jaar tussen € 1,5 en € 150 miljoen per onderneming, waarbij de Staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (MKB) garant staat. 

Bij wie kan ik terecht als ik gebruik wil maken van de GO-C?

De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO

Waar kunnen de bedrijven een aanvraag indienen?    

Bedrijven moeten aanvraag indienen bij een bank. Zie voor verdere details van de regeling de website van RVO