Algemene informatie over NOW3 (vanaf oktober 2020)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Doelgroep en voorwaarden

Tijdvakken NOW3

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent drie tijdvakken:

  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
  • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021
  • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

NOW3.1  kan vanaf 16 november tot en met 13 december worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021.

UWV hanteert voor de NOW 1, 2 en 3 in totaal 5 aanvraagperiodes

NOW 1 = eerste aanvraagperiode (maart, april en mei), is eerste tranche in de regeling.

NOW 2 = tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september), is tweede tranche in de regeling.

NOW 3 kent:

  • derde aanvraagperiode (oktober, november en december), is derde tranche in de regeling

  • Vierde aanvraagperiode (januari, februari en maart 2021), is de vierde tranche in de regeling

  • vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021), is de vijfde tranche in de regeling

De aanvraagperiodes van UWV hebben dus betrekking op de te onderscheiden tijdvakken.

Periodes dat u NOW3 kunt aanvragen

  • NOW 3.1: U kunt tussen 16 november en 13 december bij UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode oktober, november, december (NOW3, eerste tijdvak) 
  • NOW 3.2: Voor de NOW 3, tweede tijdvak is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
  • NOW 3.3: Voor de NOW 3, derde tijdvak wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u ook op de website van UWV.

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80%  van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

Vanaf het tweede tijdvak, vanaf 1 januari 2021, moet het omzetverlies ten minste 30% per tijdvak bedragen.

Inspanningsverplichtingen en NOW3

Ontslag

Overige vragen NOW

Waar vind ik alle informatie over de (oude) NOW1.0 en NOW2.0 terug?

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over:

Aanvullende informatie over de NOW1.0 en de NOW2.0 vindt u ook bij het UWV.