Welke bedrijven en werknemers komen in aanmerking voor de NOW4?

U wilt weten of uw bedrijf en uw werknemers in aanmerking komen voor NOW4?  Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de situaties waarin u wel of juist niet recht heeft. 

Bedrijven die in aanmerking komen voor NOW4

Werknemers die in aanmerking komen voor NOW4

Definitie werknemer NOW-regeling

Een werknemer voor de NOW-regeling is een natuurlijke persoon, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Oftewel: iemand die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en bij u in dienst is.

In de NOW-regeling wordt voor het begrip 'werknemer' via de Wet financiering sociale verzekeringen verwezen naar de definitie van 'werknemer' in een aantal sociale zekerheidswetten, waaronder de Werkloosheidswet (WW).

Voorbeelden van werknemers voor NOW-regeling

  • Voor (flex) werknemers in loondienst. Inclusief werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.
  • Voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Inclusief uitzendkrachten waarbij het dienstverband is komen te vervallen na het inroepen van het uitzendbeding (bijvoorbeeld bij einde opdracht).
  • Voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten voor payrollers die hij in dienst heeft.
  • Voor platformwerkers, als zij in dienst zijn bij de werkgever en er is voldaan aan de overige voorwaarden van de NOW-regeling.

Vragen en antwoorden over specifieke groepen werknemers

Informatie over eerdere NOW-regelingen?

Wilt u weten wat er eerder stond op deze website over de NOW? Bekijk dan het archief van rijksoverheid.nl op Archiefweb.

Aanvullende informatie over de NOW1,de NOW2, de NOW3.1, de NOW3.2 en de NOW3.3 vindt u ook bij het UWV.