NOW: Inspanningsverplichting – NL leert door

Werkgevers die de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is in 2020 € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies en (online) scholing. Dit pakket is uitgebreid tot en met voor 2021, hiervoor is € 67 miljoen beschikbaar gesteld.

Wie kan er gebruik maken van de regeling NL leert door?

De regeling NL leert door is er voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geldt dus voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben.

Bekijk de mogelijkheden op hoewerktnederland.nl.

Tijdelijke Subsidie NL leert door - Ontwikkeladvies

Om mee te doen aan een ontwikkeltraject, kunnen deelnemers zich aanmelden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur verzorgt de registratie en de financiële afhandeling. Het loket voor de ontwikkeladviezen wordt 1 december 2020 opnieuw geopend. Vanaf dat moment kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

Loopbaanadviseurs die aan de eisen voor de regeling voldoen kunnen zich vanaf 1 december 2020 aanmelden op ontwikkeladviesportaal.nl. Op dit portaal kunnen loopbaanadviseurs de bij hun aangemelde deelnemers registeren. De registratie van deelnemers is belangrijk, omdat loopbaanadviseurs alleen voor geregistreerde trajecten uiteindelijk een subsidieaanvraag kunnen doen.

De aanvraag van de subsidie vindt plaats na afloop van het ontwikkeladviestraject. Het aanvragen van de subsidie loopt via het aanvraagportaal van Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

Start online scholingsactiviteiten

Vanaf eind 2020 is het mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Van 1 t/m 15 oktober kunnen opleiders en opleiderscollectieven een aanvraag indienen voor de regeling omtrent (online) scholing. Van 2 t/m 16 november is dit mogelijk voor samenwerkingsverbanden.
Deze partijen bieden, gebruik makend van de regeling, kosteloze online scholing aan. Naar verwachting is het aanbod van kosteloze online scholing per december 2020 beschikbaar.
Kijk voor meer informatie over deze regelingen op hoewerktnederland.nl.