NOW vervangt de oude regeling Werktijdverkorting. Hoe zit dat?

Bestaat de oude regeling Werktijdverkorting nog?

Nee. Met de instelling van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is de regeling wtv per direct komen te vervallen. 

Mijn bedrijf heeft een lopende toekenning voor werktijdverkorting onder de oude regeling. Hoe lang blijft deze van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan, nu er inmiddels een andere regeling is? 

Als u in het verleden een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze voor de duur van de vergunning gewoon van kracht. Indien u na afloop daarvan verlenging wilt, dan kan dat niet meer volgens de oude regeling, maar moet u gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Ik heb werktijdverkorting aangevraagd onder de oude regeling (wtv) via de website die daarvoor was en bericht ontvangen dat mijn aanvraag niet compleet was en nog niet in behandeling genomen kon worden. Wat moet ik doen?

U heeft eerder wtv aangevraagd. Ondertussen is de wtv ingetrokken en vervangen door de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Zodoende heeft u bericht ontvangen dat uw aanvraag niet compleet was en is u gevraagd ‘aanvullende informatie’ te geven. Het is belangrijk dat u een complete aanvraag indient. Dat kan sinds 6 april bij UWV. De complete NOW-aanvraag dient u in via Uwv.nl/now. In de eerdere correspondentie over ‘incomplete aanvraag’ werd u gevraagd ‘aanvullende informatie’ in te dienen. Dat doet u dus door uiterlijk 5 juni 2020 het aanvraagformulier Tegemoetkoming NOW in te vullen.

Kan ik nu nog wel werktijdverkorting aanvragen voor andere omstandigheden dan corona?

Nee, de oude wtv regeling is ingetrokken en maakt plaats voor de NOW-regeling. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan het coronavirus moet u nu gebruik maken van de nieuwe NOW regeling.

Waar vind ik alle informatie over de (oude) NOW 1.0 terug?

Bekijk de publicatie 'Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0'.