Voor welke werknemers kan ik de NOW 3 aanvragen?

Op deze pagina leest u voor welke werknemers u de NOW 3 kunt aanvragen. U krijgt een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over het recht op NOW voor uw werknemers.

Definitie werknemer NOW-regeling

Een werknemer voor de NOW-regeling is een natuurlijke persoon, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Oftewel: iemand die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en bij u in dienst is.

In de NOW-regeling wordt voor het begrip 'werknemer' via de Wet financiering sociale verzekeringen verwezen naar de definitie van 'werknemer' in een aantal sociale zekerheidswetten, waaronder de Werkloosheidswet (WW).

Voorbeelden van werkenemers voor NOW-regeling

  • Voor (flex) werknemers in loondienst. Inclusief werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.
  • Voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Inclusief uitzendkrachten waarbij het dienstverband is komen te vervallen na het inroepen van het uitzendbeding (bijvoorbeeld bij einde opdracht).
  • Voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten voor payrollers die hij in dienst heeft.
  • Voor platformwerkers, als zij in dienst zijn bij de werkgever en er is voldaan aan de overige voorwaarden van de NOW-regeling.

Vragen en antwoorden over verschillende werknemers

Waar vind ik alle informatie over de (oude) NOW 1 en NOW 2?

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over:

Aanvullende informatie over de NOW 1 en de NOW 2 vindt u ook bij het UWV.