Voor welke werknemers kan ik de NOW aanvragen?

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (NOW-maatregel) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Ook voor hen kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.


Op welke manier kunnen uitzendkrachten in fase A van de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of fase 1/2 van de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gebruik maken van de NOW?

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. 

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Als de opdrachtgever de uitzendkracht heeft ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht door deze regeling een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Geldt de NOW-regeling ook voor de categorie uitzendkrachten waarbij het dienstverband is komen te vervallen na het inroepen van het uitzendbeding (bijvoorbeeld bij einde opdracht)?

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Er moet dus bijvoorbeeld sprake zijn van omzetdaling Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

Kan ik voor payrollkrachten ook de NOW-subsidie aanvragen?

Ja, de NOW-subsidie is er ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten voor payrollers die hij in dienst heeft.

Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Payrollkrachten tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze hun werk verrichten.

Geldt de NOW ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)?

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. 

Is het mogelijk de NOW in te zetten voor stagiairs en BBL?

Ja, de stagevergoeding van stagiairs en het loon van BBL’ers is in beginsel loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon) en komt daarmee in aanmerking voor de NOW. Dit is het geval wanneer er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Voor een fictieve dienstbetrekking geldt dat de werkgever loonbelasting en premies volksverzekeringen moet inhouden en afdragen op het loon. Voor de werknemersverzekeringen geldt dat de werkgever geen premies werknemersverzekeringen hoeft te berekenen en af te dragen, maar de stagiairs wel verzekerd zijn voor de Wet Wajong en de Ziektewet.

Indien uitsluitend sprake is van onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten (denk aan de reële reiskosten of zakelijke maaltijden) dan is er geen 'geldelijke vergoeding' en geen fictieve dienstbetrekking. De vergoeding wordt in dat geval niet gezien als loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon).

Is het mogelijk de NOW-regeling in te zetten voor platformwerkers?

Het loon van platformwerkers telt mee bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding, mits zij in dienst zijn bij de werkgever en er is voldaan aan de overige voorwaarden van de NOW-regeling.

Geldt de NOW ook voor mensen die in Nederland geen belasting hoeven te betalen?

Ja. De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Waar vind ik alle informatie over de (oude) NOW 1.0 terug?

Bekijk de publicatie 'Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0'.