Vaststelling NOW: Algemene informatie

Als u eerder een voorschot van de NOW heeft ontvangen, moet u op een later moment altijd nog een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen. Bij de bepaling van uw voorschot zijn is uitgegaan van het door u verwachte omzetverlies. Bij de vaststelling wordt uitgegaan van uw daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt bij de definitieve vaststelling gekeken naar de daadwerkelijke loonsom in de NOW-periode. Bij de vaststelling wordt dus bepaald wat uw definitieve NOW-tegemoetkoming is. Afhankelijk van de hoogte van uw voorschot of uiteindelijke subsidie moet u een verklaring van derde of een accountantsverklaring bijvoegen.

Actueel

In februari 2021 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de openstelling van de loketten voor het aanvragen van de vaststelling van de NOW. Op dit moment zijn de vaststellingsloketten voor de NOW1 en NOW2 geopend. U kunt bij het UWV uw vaststelling aanvragen. Dit zijn de termijnen voor het vaststellingsloket van UWV:

Openingsperiode vaststellingsloket NOW per NOW-periode
NOW-periode Openingsperiode
1 7 oktober 2020 - 31 oktober 2021
2 15 maart 2021 - 5 januari 2022
3 4 oktober 2021 - 26 juni 2022
4 31 januari 2022 - 23 oktober 2022
5 31 januari 2022 - 23 oktober 2022

Voor alle aanvragen gelden voortaan dezelfde termijnen. De hoogte van de aanvraag heeft daar geen invloed op.

Toelichting op het omzetbegrip binnen de NOW

Handig om te weten bij de vaststelling

De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode van NOW1, NOW2, NOW3.1, NOW3.2 en NOW3.3 een definitieve aanvraag indien voor de eindafrekening door UWV, waarin onder andere het daadwerkelijk gerealiseerde omzetverlies moet worden opgegeven. Bij NOW3 is dat dus een aparte aanvraag voor de afrekening per tijdvak, want het omzetverlies moet per omzetperiode worden berekend. 

Bij de definitieve aanvraag moet u mogelijk een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde bijvoegen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag. U heeft geen verklaring nodig als uw voorschot onder de € 20.000 zit en als uw vaststellingsbedrag ook onder de € 25.000 zit. 

Praktische informatie over de vaststelling

Alle praktische informatie die u nodig heeft om een aanvraag tot vaststelling van uw subsidie in te dienen vindt u op de website van het UWV. Een aanvraag tot vaststelling van de NOW1 kunt u tot en met 31 oktober 2021 indienen bij het UWV. De aanvraag tot vaststelling van de NOW2 kunt u tot en met 5 januari 2022 indienen bij het UWV.

Informatie over de oude NOW1 en NOW2

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over: 

Aanvullende informatie over NOW1 en NOW2 vindt u ook bij het UWV.