Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) biedt steun aan organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet zijn doorgegaan, vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Naar verwachting wordt de ATE voor 2021 begin 2022 geopend. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor updates over de ATE 2021 via RVO.

De ATE regeling zit in de eindfase en ligt nu voor goedkeuring bij de Europese Commissie. Zodra er een openingsdatum van de ATE 2021 bekend is, wordt dat aan deze pagina toegevoegd.

De ATE regeling en subsidievoorwaarden worden op dit moment nog uitgewerkt. Zodra er meer informatie over bekend is, wordt dat aan deze pagina toegevoegd. Naar verwachting wordt de Aanvullende Tegemoetkoming voor Evenementen (ATE) begin 2022 geopend.

ATE en garantieregeling evenementen (TRSEC) verlengd tot en met 30 september 2022

Op 14 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de ATE en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. Hiervoor gelden wel aangepaste voorwaarden. 

 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in Q1 2022 wordt 90%, met een lening voor de resterende 10%. 
 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in Q2 en Q3 2022 wordt 80%, met een lening voor de resterende 20%.
 • Voor de lening geldt een rentepercentage van 2%.

Het kabinet wil dat getroffen ondernemers hun geld voor 2021 nu snel krijgen en niet eerst op een aanpassing van de regeling moeten wachten. De ATE voor 2021 wordt daarom zo snel mogelijk geopend. Voor de verlenging van de ATE tot en met 30 september 2022 wordt zo snel mogelijk een aangepaste subsidieregeling gemaakt. Meer informatie hierover volgt. 

Subsidievoorwaarden voor de ATE 2021

 • Het evenement zou in de periode van 10 juli tot en met 31 december 2021 plaatsvinden en was toegankelijk voor publiek.
 • Het evenement vond geheel of gedeeltelijk in (Caribisch) Nederland plaats. 
 • Het evenement zou op 1 of meerdere dagen plaatsvinden, maar is door een evenementenverbod van de Rijksoverheid niet doorgegaan.
 • Het is niet verplicht om ten minste 1 eerdere editie van het evenement georganiseerd te hebben.
 • Het is niet noodzakelijk om bij een eerdere editie een annuleringsverzekering met pandemiedekking gehad te hebben.
 • Voor ATE komen ook gratis evenementen in aanmerking.
 • Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfs- en buurtfeesten, komen niet in aanmerking voor ATE.
 • Alleen gemaakte kosten voor het evenement vanaf 20 januari 2021 tot en met de datum van het evenementenverbod zijn subsidiabel. 
 • Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten. 
 • De subsidiabele kosten van het evenement zijn minimaal €2.500.
 • Vaste kosten, los van het evenement, zijn geen subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, loonkosten van vaste medewerkers, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan 1 evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt u geen ATE.
 • Als de organisator voor de loonkosten van het evenement al NOW-subsidie heeft ontvangen, dan worden deze kosten niet vergoed door de ATE.
 • De subsidiabele kosten worden lager, wanneer een verzekering kosten van het evenement vergoedt.
 • Eventuele opbrengsten van het evenement, zoals sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente worden van de subsidiabele kosten afgetrokken.
 • Wanneer het evenement in aanmerking kwam voor de garantieregeling evenementen (TRSEC), kan een organisator geen gebruik maken van de ATE.

Wanneer en waar kan ik ATE 2021 aanvragen?

De ATE 2021 ligt nu voor goedkeuring bij de Europese Commissie en gaat daarna zo snel mogelijk open. Dat zal de eerste werkdag na de publicatie van de subsidieregeling in de Staatscourant zijn. Zodra die datum bekend is, wordt dat op deze pagina en bij RVO vermeld. Ondernemers kunnen zich ook inschrijven voor updates over de ATE.

De regeling is daarna 10 weken open voor aanvragen. Aanvragen kan via www.rvo.nl/ate met eHerkenning niveau 3.  

Waarom duurt het tot begin 2022 voordat ik ATE kan aanvragen? 

Aan het openen van een subsidieregeling gaat een heel traject vooraf. Zoals het uitwerken van de subsidieregeling, opstellen van controleprotocollen, inregelen van een aanvraagsysteem en beoordeling door de Europese Commissie. Deze werkzaamheden kosten tijd, maar worden zo snel mogelijk uitgevoerd. 

Wat heb ik nodig om straks ATE voor 2021 aan te vragen?

 • De aanvrager moet (mede)organisator van het evenement zijn.
 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KVK-nummer, het post- en bezoekadres.
 • Vraagt u ATE aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier op de website van RVO.
 • E-herkenning niveau 3. Heeft u nog geen e-herkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. 
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam. 
 • Een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met:
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Brutobedrag
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Bij een subsidie van meer dan €125.000, heeft u een controleverklaring van een accountant nodig. De voorwaarden van de controleverklaring volgen nog. Bij een subsidie tussen de €25.000 en €125.000 is een derdenverklaring genoeg. Daarvoor komt een standaard formulier op de website van RVO.
 • Extra bewijsstukken:
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente.
  • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Wanneer ontvang ik het geld?

RVO kan een complete aanvraag, inclusief alle bewijsstukken, binnen twee weken beoordelen. Voorwaarde is wel dat de aanvraag helemaal compleet is.

Mijn aanvraag voor de garantieregeling evenementen (TRSEC) is afgewezen. Kan ik dan ATE aanvragen?

Wanneer het geannuleerde evenement gratis was, geen eerdere editie had of geen annuleringsverzekering met pandemiedekking had, kan het evenement in aanmerking komen voor ATE. Het evenement moet dan wel voldoen aan de subsidievoorwaarden van de ATE.

Wanneer het evenement wel aan de voorwaarden van de TRSEC voldeed, maar de aanvraag niet op tijd is ingediend, dan komt het evenement niet in aanmerking voor de ATE.

Moet ik belasting betalen over de ATE subsidie? 

Ja. De ATE en TRSEC subsidie worden door de Belastingdienst beschouwd als omzet voor de vennootschapsbelasting (Vpb) en de inkomstenbelasting (IB). Bij de Vpb moet u alleen belasting betalen als u in dat jaar winst heeft gemaakt.

Moet ik een deel van de ATE subsidie over 2021 terugbetalen?

De ATE in 2021 is een subsidie voor 100% van de subsidiabele kosten. Er is geen terugbetalingsplicht voor een deel van de subsidie. Alleen als bij een controle achteraf blijkt dat u teveel subsidie heeft ontvangen, moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. 
Voor de ATE in 2022 gaan andere voorwaarden gelden met een terugbetalingsplicht voor een deel van de subsidie. Meer informatie hierover volgt.

Wie bepaalt of een evenement vanwege corona wordt verboden? 

Om in aanmerking te komen voor de ATE moet er sprake zijn van een evenementenverbod door de Rijksoverheid. 
Wanneer een evenement door een andere instantie wordt verboden, bijvoorbeeld door de gemeente, dan geldt de ATE niet. 

Ik heb zelf mijn evenement geannuleerd uit onzekerheid over de coronamaatregelen, maar er was nog geen evenementenverbod. Kan ik dan gebruik maken van de ATE? 

Nee. De ATE gaat alleen gelden tijdens een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Wanneer een organisator het evenement zelf annuleert, buiten het evenementenverbod om, geldt de ATE niet. 

Als het evenement direct na het einde van het evenementverbod plaatsvindt (er geldt dan geen verbod), dan kan het evenement feitelijk doorgaan en geldt de ATE niet. 

Mocht de Rijksoverheid het evenementverbod verlengen, dan is er sprake van een nieuwe situatie en komt een gepland evenement vanaf die datum in aanmerking voor de ATE.