De Cultuur Opstartlening en Cultuur Vermogenslening

De Cultuur Opstartlening en Cultuur Vermogenslening zijn voor voornamelijk privaat-gefinancierde ondernemingen en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. De Cultuur Opstartlening biedt gerichte investeringen in producties, programma’s en tentoonstellingen. De Cultuurvermogenslening biedt overbruggingsmogelijkheden aan gevestigde, financieel gezonde ondernemers.

Beschikbaar bedrag

In het eerste steunpakket is € 30 miljoen beschikbaar gesteld voor deze leningen. In het tweede steunpakket is het budget met € 15 miljoen verhoogd naar € 45 miljoen.

Doelgroep Cultuur Opstartlening en Cultuurvermogenslening

De leningen zijn bedoeld voor ondernemingen in de culturele en creatieve sector:

  • die voor de crisis een gezonde bedrijfsvoering kenden; 
  • waarvan eigen inkomsten en reserves sterk door de crisis getroffen zijn; 
  • die geen aanvullende cultuursubsidie ontvangen.

De leningen staan ook open voor gevestigde zelfstandigen.

Ga voor specifieke voorwaarden naar de website van Cultuur+Ondernemen.

Doel leningen

Cultuur Opstartlening

De Cultuur Opstartlening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte:

  • producties;
  • programma’s;
  • tentoonstellingen;
  • projecten.

Cultuur Vermogenslening

De Cultuur Vermogenslening heeft als doel om met een aanvulling van het weerstandsvermogen werkkapitaal beschikbaar te stellen. Er is geen bestedingsverplichting verbonden aan de Cultuur Vermogenslening.

Zowel de Opstartlening als de Vermogenslening kan ook gebruikt worden in combinatie met of als basis voor een bancaire lening.

Hoogte van de leningen

De faciliteit kan voorzien in zowel kleine als grote investeringen. Het gaat om bedragen tussen € 25.000 en € 500.000, tot maximaal € 1 miljoen per organisatie.

Voor zelfstandigen gaat het om bedragen tussen € 10.000 en € 75.000. 

Terugbetaling lening

De leningen moeten in principe worden terugbetaald, met 1% rente. Daarbij is relevant dat het achtergestelde leningen betreft. Gedurende de lockdown heeft Cultuur+Ondernemen de betalingsverplichtingen voor de leningen opgeschort.  

Looptijd leningen

  • De looptijd van de Culuur Vermogenslening is maximaal 10 jaar (5 jaar voor zelfstandigen).
  • De looptijd voor de Cultuur Opstartlening is maximaal 3 jaar.

Het staat de leningnemer altijd vrij om (boete vrij) vervroegd af te lossen.

Leningen niet meerekenen als omzet bij NOW-subsidie

Bij een aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie worden leningen niet meegerekend als omzet. Een lening is namelijk geen opbrengt, maar is een financieringsbron.

Lening aanvragen

Op de website Cultuur+Ondernemen staat alle informatie over het indienen van een aanvraag en de vervolgstappen.