Inzet voor makers en creatieve professionals

In de cultuursector wordt het werk ontwikkeld en uitgevoerd door acteurs, schrijvers, filmmakers, muzikanten, beeldend kunstenaars, ontwerpers/ambachtsmensen, etcetera. In het tweede steunpakket investeert het ministerie van OCW € 49,76 miljoen om makers en creatieve professionals in de culturele en creatieve sector te ondersteunen. Dit is meer dan in het eerste steunpakket.

Subsidies via de 6 rijkscultuurfondsen

In het tweede steunpakket is € 35,7 miljoen beschikbaar voor stimuleringsregelingen via de rijkscultuurfondsen. De rijkscultuurfondsen hebben gezamenlijk 2 typen stimuleringsregelingen voor zelfstandig werkende kunstenaars en creatieve professionals uitgewerkt:

  • De impulsregelingen beroepspraktijk richten zich op het ontwikkelen van de inhoud van het eigen werk van makers en op nieuwe verdienmodellen.
  • De impulsregelingen opdrachtgeverschap stellen opdrachtgevers in verschillende sectoren, binnen de cultuursector en andere maatschappelijke sectoren, in staat opdrachten te verstrekken aan de zelfstandigen.

In totaal zullen naar schatting tussen de 5000 en 7000 makers en creatieve professionals gebruik kunnen maken van deze regelingen.

Eerste steunpakket

In het eerste steunpakket investeerde het ministerie van OCW € 11,8 miljoen om bestaande fondsregelingen gericht op werk voor makers in alle sectoren, te intensiveren. Binnen hun bestaande budgetten hebben de 6 fondsen toen nog eens ruim € 15 miljoen middelen vrijgemaakt voor dit doel.

U vindt hierover informatie op de websites van de rijkscultuurfondsen zelf:

Scholing en professionele ontwikkelingen

Met € 4 miljoen kunnen  tenminste 5000 zelfstandige makers en creatieve professionals een bijdrage krijgen voor de kosten van verdere professionele ontwikkeling, tot maximaal € 2.000.

De steun van het Programma Werktuig PPO is aanvullend op generieke arbeidsmarktinstrumenten zoals ‘NL leert door’. De ondersteuning voor professionele ontwikkeling kan per direct worden aangevraagd.

Leningen voor zelfstandigen

De leningen die Cultuur+Ondernemen aan ondernemingen aanbiedt in het kader van de crisis komen ook beschikbaar voor zelfstandigen die voor de crisis een gezonde uitgangspositie kenden. En die deze, na de crisis, naar verwachting opnieuw zullen opbouwen.

Met een budget van € 5 miljoen kunnen naar schatting 140 zelfstandigen een lening krijgen tussen € 10.000 en € 75.000. Meer informatie staat op de website Cultuur+Ondernemen.

Producties via de NPO

Het ministerie van OCW investeert € 10 miljoen voor het maken van producties voor de kanalen van de NPO. De precieze uitwerking volgt.