Ondersteuning voor makers en creatieve professionals

De gevolgen van de lockdown zijn groot voor makers en creatieve professionals. Er worden minder programma’s, films en theaterproducties gemaakt. Het demissionaire kabinet geeft makers en creatieve professionals de mogelijkheid om geld te lenen via Cultuur+Ondernemen.

Leenfaciliteiten voor ondernemingen en zelfstandigen via Cultuur+Ondernemen

Het demissionaire kabinet biedt private ondernemingen en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector de mogelijkheid om geld te lenen via de Cultuur Opstartlening en de Cultuur Vermogenslening van Cultuur+Ondernemen. Het geld is beschikbaar voor bijvoorbeeld investeringen in nieuwe producties, programma’s en tentoonstellingen en om reserves aan te vullen die zijn uitgeput gedurende de corona-crisis. En zo geven de leningen  overbruggingsmogelijkheden voor gevestigde, financieel gezonde ondernemers. 

Doelgroep Cultuur Opstartlening en Cultuurvermogenslening

De leningen zijn bedoeld voor ondernemingen in de culturele en creatieve sector:

 • die voor de crisis een gezonde bedrijfsvoering hadden; 
 • waarvan eigen inkomsten en reserves sterk door de crisis getroffen zijn; 
 • die geen aanvullende cultuursubsidie ontvangen vanwege de coronacrisis.

De leningen staan ook open voor gevestigde zelfstandigen. De voorwaarden staan op de website van Cultuur+Ondernemen.

Doel leningen

Cultuur Opstartlening

De Cultuur Opstartlening is bedoeld voor ontwikkeling van publieksgerichte:

 • producties;
 • programma’s;
 • tentoonstellingen;
 • projecten.

Cultuur Vermogenslening

Doel van de Cultuur Vermogenslening is om met een aanvulling van het weerstandsvermogen werkkapitaal beschikbaar te stellen. Er is geen bestedingsverplichting verbonden aan de Cultuur Vermogenslening.

Zowel de Opstartlening als de Vermogenslening kan ook gebruikt worden in combinatie met of als basis voor een bancaire lening.

Hoogte van de leningen

 • Organisaties kunnen minimaal € 25.000 en maximaal € 1 miljoen lenen. 
 • Zelfstandigen kunnen minimaal € 10.000 en maximaal € 75.000 lenen. 

Rente en terugbetalen van de lening

Het gaat om een achtergestelde lening. De rente bedraagt 1%. Tijdens de lockdown heeft Cultuur+Ondernemen de betalingsverplichtingen voor de leningen opgeschort.  

Looptijd leningen

 • De looptijd van de Culuur Vermogenslening is maximaal:
  • 10 jaar voor organisaties;
  • 5 jaar voor zelfstandigen.
 • De looptijd voor de Cultuur Opstartlening is maximaal 3 jaar.

De geldlener mag altijd zonder kosten vervroegd aflossen. 

Leningen niet meerekenen als omzet bij NOW-subsidie

De lening telt niet mee als omzet voor de NOW. De lening is geen opbrengst, maar een financieringsbron. 

Beschikbaar bedrag

Vanuit het vierde steunpakket is er € 3 miljoen beschikbaar om culturele professionals te ondersteunen.

Lening aanvragen

De leningen zijn beschikbaar voor zowel organisaties als zelfstandigen en kunnen worden aangevraagd tot en met 31 december 2021 of tot dat de middelen zijn uitgeput. Op de website Cultuur+Ondernemen leest u hoe u een aanvraag kunt indienen en de vervolgstappen.

Bekijk ook