Inzet voor makers

Het ministerie van OCW investeert € 11,8 miljoen in het Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie om hun bestaande regelingen gericht op werk voor makers in alle sectoren, te intensiveren. Binnen hun bestaande budgetten hebben de 6 fondsen nog eens ruim € 15 miljoen middelen vrijgemaakt voor dit doel.

Ook stelt het ministerie € 5 miljoen beschikbaar voor matching van het 'Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen, waardoor in totaal € 10 miljoen voor het steunfonds beschikbaar is.

Waar vind ik meer informatie over de extra ondersteuning via de rijkscultuurfondsen?

U vindt hierover informatie op de websites van de rijkscultuurfondsen zelf:

Wie mag beroep doen op het ‘Steunfonds Rechtensector’?

Artiesten, musici, componisten, schrijvers, journalisten, fotografen, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten en andere professionals in de creatieve industrie die buiten de gesubsidieerde sector aan de slag zijn, kunnen een beroep doen op deze bijdrage. 

Wat houdt het ‘Steunfonds Rechtensector’ in?

Deze bijdrage is bedoeld om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van werken. Het fonds krijgt 3 onderdelen:

  • (makers van) filmwerken;
  • (schrijvers en beeldmakers) van geschriften;
  • muziek.

Vanaf wanneer kan ik gebruik maken van deze regeling?

Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen. Er wordt naar gestreefd het fonds zo snel mogelijk operationeel te laten zijn.