Medefinancieren van de vitale regionale infrastructuur

Musea, (pop)podia en filmtheaters kunnen aanvullende ondersteuning ontvangen van gemeente en/of provincie. Hiermee kunnen zij financieel de eerste maanden overbruggen en investeren in het volgende seizoen.

Wie komt in aanmerking voor deze extra ondersteuning in de regio?

Musea, (pop) podia en filmtheaters die aanvullende ondersteuning ontvangen van gemeente en/of provincie.

Instellingen dienen dus eerst in overleg te gaan met de gemeente en/of provincie over aanvullende steun. Het gaat daarbij om organisaties met een regionale functie waarbij er ook sprake is van landelijk belang.

Waar is de extra ondersteuning voor bedoeld?

Het ministerie van OCW investeert € 48 miljoen om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters aanvullend ondersteunen.

Deze middelen zijn bedoeld om instellingen door de financieel zware eerste maanden heen te helpen en in staat te stellen te investeren voor het volgende seizoen.

Waar kan ik een aanvraag doen voor deze extra ondersteuning?

Het Mondriaan Fonds, Fonds Podiumkunsten en het Filmfonds zijn bezig met het voorbereiden van regelingen waarvoor de instellingen een aanvraag kunnen indienen. Uit deze aanvragen dient de medefinanciering door gemeenten en/of provincies duidelijk te worden.