Ondersteuning voor de lokale culturele infrastructuur

(Pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals kunnen extra steun ontvangen via gemeenten. De Rijksoverheid stelt hiervoor geld beschikbaar aan provincies en gemeenten.

Ontvangers van de extra ondersteuning in de regio

Gemeenten en provincies kunnen de volgende instellingen extra ondersteunen: 

  • (pop)podia;
  • gezelschappen;
  • bibliotheken;
  • musea;
  • kunst- en cultuureducatie;
  • beeldende kunstinstellingen;
  • filmtheaters;
  • amateurkunstinstellingen;
  • festivals.

Beschikbaar bedrag voor lokale culturele infrastructuur

Voor de regionale en lokale cultuur reserveert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het derde kwartaal van 2021 € 51,5 miljoen. Gemeenten en provincies kunnen een beroep doen op deze regeling. Dit bedrag komt bovenop de € 60 miljoen voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen in de eerste helft van 2021.