Ondersteuning private initiatieven en private musea en collecties

Juist in deze bijzondere tijden hecht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) er waarde aan private initiatieven te ondersteunen die aansluiten op de behoeftes uit de breedte van de sector en zich inzetten om continuïteit en de herstart van de sector te stimuleren. Ook worden private musea en kunsthallen ondersteund zodat collecties van nationaal belang beheerd en behouden kunnen worden.

Private initiatieven

Het ministerie van OCW investeert in het tweede steunpakket € 10 miljoen om het Kickstart Cultuurfonds en € 0,4 miljoen om het Nationaal Theaterweekend te ondersteunen bij hun inzet om de culturele sector bij te staan in deze crisisperiode.

Het Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de Bankgiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en de VandenEnde Foundation. Dit fonds ondersteunt op een snelle en eenvoudige manier theaters, concertzalen, musea en vrije producenten in de aanpassingen die gemaakt moeten worden in de anderhalve-meter-samenleving. Een volgende aanvraagronde start in januari, waar € 10 miljoen aan wordt bijgedragen.

Het Nationaal Theaterweekend is een initiatief van het Nationaal Theater Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, met de Bank Giro Loterij als hoofdpartner. Het doel van het Nationaal Theaterweekend, is om heel Nederland kennis te laten maken met het theater en te laten zien hoe waardevol theater is. Voor de editie in 2021 komt een campagne om uit te dragen dat theaterbezoek, mits toegestaan, leuk en veilig is. Het Ministerie van OCW investeert € 0,4 miljoen in deze campagne, omdat het ministerie er aan hecht dat het grote publiek, binnen de maatregelen om het Coronavirus te beperken, naar de theaters blijft gaan.

Private musea en kunstcollecties

Met het tweede steunpakket komt er € 20 miljoen beschikbaar om musea en kunsthallen met private collecties en collecties van nationaal belang te ondersteunen. Het Mondriaan Fonds zal hier verschillende regelingen voor opstellen. Het gaat om een compensatieregeling voor inkomstenderving van private museale instellingen en kunsthallen, die geen steun kunnen krijgen via de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld aan gemeenten voor cultuur. En daarnaast om regelingen voor behoud en beheer van collecties van nationaal belang door het aantrekken of behouden van personeel.

Het Mondriaan Fonds zal de voorwaarden en criteria verder uitwerken en de regeling in het voorjaar van 2021 publiceren.