Ondersteuning voor varend erfgoed, filmproducties en innovatielabs

Het Rijk ondersteunt scheepseigenaren die beroepsmatig historische schepen (varend erfgoed) exploiteren met in totaal € 15 miljoen. Ook is er € 10 miljoen beschikbaar voor filmproducenten via een pandemieregeling, voor de dekking van risico’s die samenhangen met de pandemie. Tot slot is er € 5 miljoen beschikbaar om innovatielabs uit te laten voeren die de wendbaarheid en weerbaarheid van de culturele en creatieve sector vergroten.

Varend erfgoed

Het kabinet stelt € 15 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van scheepseigenaren die beroepsmatig historische schepen exploiteren (de bruine vloot). Zij realiseren hun inkomsten door met betalende passagiers te varen en onderhouden daarmee de historische schepen in kwestie. De verwachting is dat de regeling aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 via de RVO wordt opengesteld.

Filmproducties

Het ministerie van OCW stelt € 10 miljoen beschikbaar waarmee een pandemieregeling voor filmproducties ontwikkeld kan worden. Omdat verzekeraars risico’s die samenhangen met de pandemie niet meer dekken, ontstaat een probleem voor producenten en kunnen producties geen doorgang vinden. De regeling wordt via een subsidie bij het Filmfonds ontwikkeld en verder aangevuld en opgebouwd uit private bijdragen uit de filmsector. Op termijn zou deze regeling volledig uit private bijdragen moeten kunnen functioneren.

Om Nederlandse filmproducties te ondersteunen, is er € 5 miljoen beschikbaar voor het Abraham Tuschinskifonds. Nu bioscopen door de lockdown gesloten zijn, heeft het fonds onvoldoende middelen om Nederlandse filmproducties te ondersteunen en zo filmmakers aan het werk te houden. Dit private fonds wordt gevuld door de Nederlandse bioscopen die per verkocht kaartje een afdracht doen. Met deze steun kunnen 5 tot 8 grote Nederlandse producties worden geholpen.

Innovatielabs culturele en creatieve sector

Op advies van de Raad van Cultuur stelt het ministerie van OCW € 5 miljoen beschikbaar om innovatielabs uit te laten voeren die de wendbaarheid en weerbaarheid van de culturele en creatieve sector vergroten. In deze praktijkomgevingen kan de sector experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen. De Raad voor Cultuur adviseerde de minister in het advies ‘Onderweg naar Overmorgen’ om innovatielabs te financieren op het gebied van digitalisering, herontwerp van binnen- en buitenruimtes en productdifferentiatie.

De Rijkscultuurfondsen voeren de innovatielabs uit, waarbij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie optreedt als penvoerder. Het advies van de Raad voor Cultuur ‘Onderweg naar overmorgen’ dient als basis voor de uitvoering van deze innovatielabs. De innovatielabs zullen worden geëvalueerd. Een succesvol afgerond innovatielab kan een voorbeeld zijn voor andere delen van de sector.

Daarnaast zijn er ook fieldlabs voor de evenementensector. Dat programma is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport.