Opengestelde Monumenten-Lening

Dit is een zakelijke lening voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de corona-crisis inkomsten mislopen.

Voor wie is deze lening bedoeld?

Het betreft een zakelijke lening voor eigenaren (rechtspersonen én natuurlijke personen) van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de corona-crisis inkomsten mislopen.

Een aanvullende voorwaarde is dat de generieke maatregelen niet volstaan. Het gaat onder meer om kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten.

Wat zijn de kenmerken van deze lening?

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) biedt een lening aan met de volgende kenmerken:

  • looptijd van 15 jaar tegen 1% rente;
  • maximaal 3 jaar aflossingsvrij;
  • minimaal leenbedrag € 10.000 en maximaal € 2 miljoen per aanvrager;
  • mogelijkheid tot achterstelling.

Welk bedrag kan ik lenen?

Het NRF ontwikkelt samen met experts in de monumentensector een rekentool die snel inzicht geeft in de financiële positie en de benodigde omvang van de lening.

Tot wanneer kan ik gebruik maken van deze lening?

Openstelling van de leenfaciliteit is in beginsel tot eind 2020.

Bij wie kan ik terecht bij vragen over deze lening?

De Opengestelde Monumentenlening wordt verstrekt via het Nationaal Restauratiefonds (NRF).