Opengestelde Monumentenlening

De lening voor Opengestelde Monumenten is een zakelijke lening voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die door van de corona-crisis inkomsten mislopen. In totaal is er € 70 miljoen beschikbaar voor deze leningen. De leningen worden verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds.

Doelgroep Opengestelde Monumentenlening

De Opengestelde Monumentenlening is een zakelijke lening voor eigenaren (rechtspersonen én natuurlijke personen) van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die door corona minder inkomsten hebben. En voor wie de generieke middelen niet volstaan. Het gaat onder meer om:

 • kerken;
 • kastelen en buitenplaatsen;
 • industrieel erfgoed;
 • molens;
 •  stadsherstelorganisaties;
 • museale monumenten.

Voorwaarden Opengestelde Monumentenlening

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) biedt een lening aan met de volgende voorwaarden:

 • De looptijd is 15 jaar.
 • De rente bedraagt 1%.
 • De lening is maximaal 3 jaar aflossingsvrij.
 • Een aanvrager kan minimaal € 10.000 en maximaal € 3,52 miljoen lenen. 
 • De lening kan achtergesteld worden. 

Beschikbaar bedrag voor monumentenlening

In het 4e steunpakket worden de leningen voortgezet met een bedrag van € 25,75 miljoen aan onderuitputting uit eerdere steunpakketten.

Rekentool voor hoogte van Monumentenlening

Het Restauratiefonds heeft samen met experts in de monumentensector een Rekentool Monumentenlening ontwikkeld. Die geeft snel inzicht in de financiële positie en de benodigde omvang van de lening.

Lening telt niet mee als omzet bij NOW-subsidie

De lening telt niet mee als omzet voor de NOW. De lening is geen opbrengst, maar een financieringsbron. 

Meer informatie over Monumentenlening

De Opengestelde Monumentenlening wordt verstrekt via het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Informatie over de Monumentenlening staat op de website van NRF.

Bekijk ook