Opengestelde Monumentenlening

De lening voor Opengestelde Monumenten is een zakelijke lening voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die door van de corona-crisis inkomsten mislopen. In totaal is er € 70 miljoen beschikbaar voor deze leningen. De leningen worden verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds.

Beschikbaar bedrag voor monumentenlening

In het eerste steunpakket is € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor deze leningen. In het tweede steunpakket is het budget met € 20 miljoen verhoogd naar € 70 miljoen. Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) zal de lening verstrekken.

Rekentool voor hoogte van Monumentenlening

Het NRF heeft samen met experts in de monumentensector een Rekentool Monumentenlening ontwikkeld. Die geeft snel inzicht in de financiële positie en de benodigde omvang van de lening.

Ontvangers Opengestelde Monumentenlening

Het betreft een zakelijke lening voor eigenaren (rechtspersonen én natuurlijke personen) van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de corona-crisis inkomsten mislopen.

Een aanvullende voorwaarde is dat de generieke maatregelen niet volstaan. Het gaat onder meer om:

  • kerken;
  • kastelen en buitenplaatsen;
  • industrieel erfgoed;
  • molens
  •  stadsherstelorganisaties;
  • museale monumenten.

Voorwaarden Opengestelde Monumentenlening

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) biedt een lening aan met de volgende kenmerken:

  • looptijd van 15 jaar tegen 1% rente;
  • maximaal 3 jaar aflossingsvrij;
  • minimaal leenbedrag € 10.000 en maximaal € 3,52 miljoen per aanvrager;
  • mogelijkheid tot achterstelling.

Leningen niet meerekenen als omzet bij NOW-subsidie

Bij een aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie dienen leningen niet te worden meegerekend als omzet. Een lening is namelijk geen opbrengt, maar is een financieringsbron. 

Meer informatie over Monumentenlening

De Opengestelde Monumentenlening wordt verstrekt via het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Informatie over de Monumentenlening staat op de website van NRF.