Regeling voor vrije producenten podiumkunstensector

In de kamerbrief van 27 oktober heeft het kabinet aangekondigd om € 40 miljoen specifieke steun te verlenen aan de vrije producenten in de podiumkunstensector, waaronder de vrije theater producenten. De steun is bedoeld voor alle producenten in de podiumkunsten die geen vaste subsidierelatie met de overheid hebben. Ook de muzieksector wordt gerekend tot dit deel van de sector. 

De regeling biedt compensatie voor kosten die zijn gemaakt in de investeringsfase en die niet of slechts voor een deel kunnen worden terugverdiend uit de opbrengsten uit kaartverkoop waarop de investering oorspronkelijk was berekend. Door op deze manier het investeringsverlies te compenseren komt ruimte vrij om opnieuw te investeren in producties.

Uitvoering door Fonds Podiumkunsten

De uitvoering is belegd bij het Fonds Podiumkunsten, in overleg met: de Taskforce Cultuur, de Vereniging Vrije Theater Producenten, het Fonds Podiumkunsten, Cultuur+Ondernemen en het Kickstart Cultuurfonds. Meer informatie over hoe en waar u subsidie kunt aanvragen, leest u op de website van het Fonds Podiumkunsten