Garantieregeling evenementen (TRSEC)

Met de garantieregeling evenementen (TRSEC) kon een organisator een deel van het financiële risico van een evenement in 2021 afdekken. De TRSEC is gesloten. Voor 2022 is er de Subsidieregeling Evenementengarantie (SEG).

Bekijk de voorwaarden en andere informatie over de SEG.

Gedekt door de garantieregeling evenementen

Als organisator moet u misschien onderaannemers en leveranciers betalen om tribunes op te bouwen. Of u maakt kosten voor technische voorzieningen, of voor de inhuur van beveiliging en artiesten. Dit soort kosten zijn subsidiabel.

Voor vaste kosten, los van het evenement, kon u geen subsidie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan 1 evenement zijn te gebruiken. Deze kosten worden niet vergoed met de garantieregeling evenementen.

Garantieregeling evenementen aanvragen

Evenementen in 2021

De garantieregeling evenementen voor 2021 is gesloten. Aanvragen kan niet meer.

Evenementen in 2022

Op 14 december 2021 kondigde het kabinet de verlenging aan van de garantieregeling evenementen. De SEG geldt nu voor evenementen tot en met 30 september 2022. 

Subsidievoorwaarden garantieregeling evenementen in 2021

U kon alle subsidiabele kosten terugkrijgen als uw evenement aan deze voorwaarden voldeed:

 • Het evenement was gepland tussen 10 juli en 31 december 2021 en is door een evenementenverbod van de Rijksoverheid niet doorgegaan.
 • Op 9 juli, 13 augustus, 12 november, 26 november en 14 december 2021 werden coronamaatregelen aangekondigd die de organisatie van evenementen raakten.
 • Er was een evenementenvergunning afgegeven door de gemeente. Of de organisator had een verklaring van de gemeente dat er een vergunning zou zijn afgegeven, wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Het evenement vond minimaal 1 keer eerder plaats.
 • De organisatie had bij de eerdere editie een annuleringsverzekering voor het evenement afgesloten, waarbij pandemie niet was uitgesloten. Bijvoorbeeld bij:
  • de laatst georganiseerde editie (bijvoorbeeld in 2019);
  • de geplande editie (bijvoorbeeld in 2020).
 • Het evenement werd geheel of gedeeltelijk georganiseerd in Nederland.
 • De subsidiabele kosten van het evenement waren minimaal €2.500.
 • De organisator hield zich aan de corona- en veiligheidsmaatregelen die golden op de datum van het evenement.
 • Het evenement was niet gratis.
 • Werd het evenement verboden door de Rijksoverheid vanwege de coronasituatie? Dan kon u alle subsidiabele kosten terug krijgen. Dit gold voor evenementen die waren gepland van 10 juli tot en met 31 december 2021.