Regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij worden geconfronteerd met een vraaguitval vanuit de horeca en/of evenementen als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. Het kabinet komt deze sectoren met verschillende maatregelen tegemoet.

Tegemoetkoming vaste lasten ook voor land- en tuinbouw

Ondernemers, waaronder ook boeren en tuinders, kunnen in de loop van het 4e kwartaal een TVL-subsidie (Tegemoetkoming Vaste Lasten) aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten.

Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouwbedrijven Covid-19 (OVK)

Daarnaast hebben land- en tuinbouwbedrijven nog steeds te maken met het landbouwspecifieke plafond van het staatssteunkader, waardoor gelijke behandeling met andere bedrijven die TVL-steun ontvangen niet mogelijk is. Daarom is besloten om de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in het vierde kwartaal open te stellen. Het kabinet heeft voor deze voortzetting 20 miljoen euro gereserveerd. Ga voor meer informatie of aanvraag OVK naar de website RVO/OVK .