Regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste afzetmarkt: de horeca. Het kabinet komt deze sectoren met verschillende maatregelen tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19.

Regeling specifieke kosten land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw heeft te maken met doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren, zoals kosten voor voeding, (plant)verzorging en gewasbescherming. Deze kosten kunnen niet zomaar stopgezet of aangepast worden, omdat het gaat om dierlijke- of plantaardige producten die vaak aan een cyclus verbonden zijn.

Daarom is er een regeling met een opslag van 21% bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de betreffende landbouwsectoren ingesteld. Het kabinet reserveert € 40 miljoen voor deze opslag.

Ongedekte Vasten Kosten land- en tuinbouwbedrijven Covid-19 (OVK)

Het kabinet heeft 21 januari 2021 aangekondigd de subsidiegrens van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te verhogen. Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven zouden hier geen gebruik van kunnen maken vanwege bepalingen in het Europees staatssteunkader voor land- en tuinbouw. Daarom komt het kabinet 7 juli 2021 met de regeling Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouwbedrijven Covid-19 (OVK). Hiermee komt het kabinet ook middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw met een forse omzetval tegemoet in vaste kosten.

Bij het vaststellen van de ongedekte vaste kosten zal ook worden gekeken naar de kosten die deze bedrijven maken voor verzorging van planten en dieren. Het gaat dan om maximaal:

  • € 550.000 per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers;
  • € 600.000 per kwartaal voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Meer informatie en aanvraag OVK

Ga voor meer informatie of aanvraag OVK naar de website RVO/OVK . De regeling heeft een terugwerkende kracht voor het 1e en 2e kwartaal van 2021.

GLB uitbetaling

LNV keert net als in 2020 80% van de directe inkomenssteun uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) eerder uit aan landbouwers om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Het voorschot zal naar verwachting in juli/augustus worden betaald.