Overzicht regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt: de horeca. Het kabinet komt deze sectoren met verschillende maatregelen tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19.

Onderstaande infographic geeft een zo compleet mogelijk overzicht van alle maatregelen, inclusief de generieke financiële regelingen. En waar u meer informatie kan vinden over de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Noodpakket COVID-19 voor landbouw, tuinbouw en visserij

Download Noodpakket COVID-19 voor landbouw, tuinbouw en visserij (pdf)