Aanvullende tegemoetkoming fritesaardappeltelers

Fritesaardappeltelers konden van 7 mei tot en met 18 juni 2020 een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites en bedraagt 40% van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 tot en met februari 2020. In totaal is hier € 50 miljoen voor beschikbaar.

Meer informatie

Op RVO.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop bedrijven zich konden aanmelden.