Aanvullende tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Bedrijven in de sierteeltsector en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw die gespecialiseerd zijn in producten voor de horeca konden van 7 mei tot en met 18 juni 2020 een aanvullende tegemoetkoming aanvragen. Hiervoor heeft het kabinet een budget van € 600 miljoen vrijgemaakt.

De tegemoetkoming is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetderving van meer dan 30% ten opzichte van de voorgaande 3 jaar. Tegelijkertijd kan de sector een teelt en oogst niet zomaar stilleggen. Daardoor hebben bedrijven te maken met doorlopende vaste lasten, maar ook met doorlopende productiekosten. Van de omzetderving komt 30% voor risico van de ondernemers, de overige 70% wordt voor maximaal 70% gecompenseerd.

Meer informatie 

Op RVO.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop bedrijven zich konden aanmelden voor de tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw.