Vragen over financiële regelingen voor de visserij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft ervoor gezorgd dat ook het MKB in de visserij- en aquacultuursector gebruik kan maken van de tijdelijke borgstellingsregeling om een overbruggingskrediet aan te vragen.

Welke maatregelen worden er door de overheid genomen voor de visserij - en aquacultuurbedrijven die behoefte hebben aan overbruggingskrediet? 

Het ministerie van LNV heeft ervoor gezorgd dat ook het MKB in de visserij- en aquacultuursector gebruik kan maken van de tijdelijke borgstellingsregeling om een overbruggingskrediet aan te vragen.

Bekijk meer vragen en antwoorden over de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor tijdelijke kredietfaciliteiten (BL-C).

Welke Europese maatregelen gelden voor de visserij?

De Europese Commissie heeft de staatssteunregels voor overheidssteun aan het bedrijfsleven versoepeld vanwege de maatregelen die genomen worden om het coronavirus te bestrijden. Hierdoor was het voor het kabinet mogelijk de algemene maatregelen voor het bedrijfsleven te nemen. De Europese Commissie heeft op 2 april 2020 voorstellen gepresenteerd voor extra maatregelen voor de visserij- en aquacultuursector met onder andere de mogelijkheid van een stilligregeling en steun voor opslag uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). 

Op 24 april 2020 is de gewijzigde EFMZV-verordening, met de extra maatregelen voor de visserij, gepubliceerd. Op 15 mei 2020 is een stilligregeling voor Nederlandse vissers opengesteld. Op 17 augustus 2020 is een compensatieregeling voor de aquacultuursector opengesteld. Nederland heeft geen gebruik gemaakt van steun voor opslag.