Vragen over Qredits

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De financiële ondersteuning van Qredits is er 1 van.

Wat is Qredits?  

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk met steun van banken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Het doel is met name om ondernemers die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen, te voorzien van leningen tot € 250.000 en advies.

Informatie over lopende regelingen

Via Qredits kunnen ondernemers tot 1 juli 2022 overbruggingskredieten aanvragen.

Ook ondernemers die gestart zijn in Q1 en Q2 2020 kunnen een overbruggingskrediet aanvragen.

Informatie over gesloten regelingen

Ondernemers die al een krediet bij Qredits hadden (en geraakt zijn door de coronacrisis) konden uitstel tot aflossing met rentekorting aanvragen tot maximaal 12 maanden. Deze maatregel liep tot en met 31 december 2020.