TVL Q4 2021

29 november 2021: De informatie op deze pagina is aangepast.

Alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen in het 4e kwartaal van 2021 TVL-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Vanwege de impact van de maatregelen in november 2021, heeft het kabinet besloten om de eerder aangekondigde VLN-steunregeling voor het 4e kwartaal van 2021 niet te openen. In plaats daarvan wordt de regeling omgezet in TVL voor het 4e kwartaal en uitgebreid.

De TVL wordt berekend met het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage van 100%. De TVL is alleen voor het vierde kwartaal (Q4) van 2021 aan te vragen. De gewijzigde TVL-regeling is onderweg naar de Europese Commissie voor goedkeuring. Zodra er meer informatie over de opening van TVL Q4 2021 bekend is, wordt dat aan deze informatiepagina toegevoegd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat paraat en voert de TVL uit. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL-regeling.

Voorwaarden TVL Q4 2021

 • TVL Q4 2021 heeft dezelfde voorwaarden als TVL Q3 2021.
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% of meer omzetverlies in het vierde kwartaal (Q4 2021).
 • Het subsidiepercentage van TVL Q4 2021 wordt 100%.
 • Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal wordt €550.000 voor mkb-ondernemingen en €600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 • De verwachte omzet in het vierde kwartaal (Q4 2021) wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (Q4 2019) of met het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan een van deze referentiekwartalen kiezen.
 • Ondernemingen die zich na 30 september 2019, maar voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK kunnen als referentiekwartaal kiezen voor:
  • het eerste volledige kwartaal na inschrijving; of
  • het derde kwartaal van 2020 (Q3 2020).
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal een vestiging in Nederland. Die vestiging moet een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen:
  • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10.
  • Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  • Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1.
  • Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  • Kermisattracties met SBI-code 93.2.12.
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen mag tussen maart 2020 en 30 juni 2022 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen. Voor bedrijven in de visserij is het maximale bedrag aan staatssteun €345.000. Voor bedrijven in land- en tuinbouw is het maximale bedrag €225.000.
 • De hogere staatssteungrens gaat vanaf de aanvraag van TVL Q4 2021 gelden, maar niet voor eerdere TVL-periodes. De maximale vergoeding in Q4 2021 blijft €550.000 voor mkb en €600.000 voor niet-mkb.
 • Met de eerder ontvangen subsidiebesluiten kan een onderneming controleren hoeveel subsidie sinds maart 2020 is toegekend. De TVL valt onder het Europese steunkader paragraaf 3.1 voor ondersteuning van de economie vanwege de Covid-19-uitbraak. Het steunkader staat op het subsidiebesluit vermeld.

Wat betekent dit voor de eerder aangekondigde VLN subsidie voor onder andere nachtsluiting?

De eerder aangekondigde VLN-subsidie is vervallen. Daarvoor komt de TVL in het 4e kwartaal van 2021 in de plaats. De voorwaarden voor de TVL zijn ruimer dan die van de VLN. Ondernemingen die al aan de voorwaarden van de VLN voldeden, voldoen ook aan de voorwaarden van TVL Q4 2021.

De steun voor het vierde kwartaal is intussen drie keer gewijzigd. Hoe zit het nu precies?

Door de plotselinge aanscherping van de coronamaatregelen is het steunpakket voor het vierde kwartaal inderdaad al twee keer aangepast. In de onderstaande tabel staan alle wijzigingen op een rij.

Dit is alleen nog een aankondiging van gewijzigde steun. Deze wijzigingen worden nu zo snel mogelijk verwerkt in een nieuwe subsidieregeling en voorgelegd aan de Europese Commissie. Zij moeten daar goedkeuring voor geven, maar hebben van Nederland al meerdere wijzigingen ontvangen. Alle instanties blijven hard werken om de TVL Q4 2021 zo snel mogelijk te kunnen openen. Meer informatie over een openingsdatum volgt zo snel mogelijk.

Overzicht van aangekondigde financiële regelingen voor omzetverlies in Q4-2021 en hun status
VLN (Subsidie Vaste Lasten voor onder andere nachtsluiting), 24 september 2021 TVL Q4 (Tegemoetkoming Vaste Lasten), 16 november 2021 TVL Q4 (Tegemoetkoming Vaste Lasten) na 26 november 2021
Doelgroep regeling

Voornamelijk  ondernemingen getroffen door nachtsluiting

Alle ondernemingen in Nederland (met aparte opgang) Alle ondernemingen in Nederland (met aparte opgang)
Minimaal omzetverlies 50% 30% 30%
Subsidiepercentage 50 tot 85% 85% 100%
Maximale vergoeding € 250.000 € 250.000 € 550.000 voor mkb en €600.000 voor niet-mkb
Extra eis TVL Q2 en TVL Q3 toegekend geen extra eis geen extra eis
Maximale staatssteungrens € 1,8 miljoen € 1,8 miljoen € 3,2 miljoen
Openstelling Niet geopend Niet geopend Zo snel mogelijk

Waarom is er nog geen openingsdatum voor TVL Q4 2021 bekend?

De openingsdatum voor TVL Q4 2021 is helaas nog niet bekend. Dat heeft te maken met de wijziging van de VLN naar een TVL-subsidieregeling. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat begrijpt dat dit vervelend is voor getroffen ondernemers. Hieronder volgt meer uitleg over de noodzakelijke stappen in de aanloop naar de opening van TVL Q4 2021.

Toen de coronamaatregelen werden verscherpt, kon de eerder aangekondigde VLN-regeling bijna open. Op 16 en 26 november 2021 zijn aanpassingen van het steunpakket aangekondigd.  Hierdoor is de VLN vervallen en komt een TVL voor Q4 met een verbreding daarvoor in de plaats.

Om TVL Q4 2021 snel te kunnen openen, zijn er nog  5 noodzakelijke stappen nodig. Het lukt helaas niet om alle stappen binnen 2 weken te zetten. Zodra een openingsdatum van TVL Q4 2021 bekend is, wordt dat op deze pagina, bij RVO en bij KVK bekend gemaakt. RVO staat in ieder geval klaar om de regeling volgens de aangekondigde voorwaarden van 26 november uit te voeren.

Om TVL Q4 2021 snel te kunnen openen, zijn er nog  5 noodzakelijke stappen nodig. Het lukt helaas niet om alle stappen binnen 2 weken te zetten. Zodra een openingsdatum van TVL Q4 2021 bekend is, wordt dat op deze pagina, bij RVO en bij KVK bekend gemaakt. RVO staat in ieder geval klaar om de regeling volgens de aangekondigde voorwaarden van 26 november uit te voeren.

5 stappen tot opening TVL Q4 2021

 1. De aangepaste subsidieregeling voor TVL Q4 2021 is op 26 november 2021 naar de Europese Commissie gestuurd.
 2. De Europese Commissie beoordeelt de definitieve subsidieregeling en moet deze goedkeuren.
 3. Na goedkeuring van de Europese Commissie ondertekent de minister van EZK de TVL subsidieregeling.
 4. De subsidieregeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
 5. Een werkdag na de publicatie in de Staatscourant kan TVL Q4 2021 open.

Tussen welke referentiekwartalen kan ik kiezen voor TVL Q4 2021?

De hoogte van het omzetverlies wordt berekend door de verwachte omzet in Q4 2021 te vergelijken met de omzet in het referentiekwartaal. Dit gebeurt op basis van de btw-aangifte bij de Belastingdienst.
Voor TVL Q4 2021 kan een onderneming kiezen uit de volgende referentiekwartalen:

 • Q4 2019 (oktober - december 2019); of
 • Q1 2020 (januari – maart 2020).

Mijn onderneming bestond toen nog niet. Uit welke referentiekwartalen kan ik kiezen?

Voor ondernemingen die zich na 30 september 2019 maar voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK, gelden de volgende referentiekwartalen:

 • Ingeschreven tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019: Q1 2020 of Q3 2020;
 • Ingeschreven tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020: Q2 2020 of Q3 2020;
 • Ingeschreven tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020: alleen Q3 2020.

Hoe wordt de TVL-subsidie precies berekend?

 • Subsidieberekening:
  De omzet in het referentiekwartaal x het omzetverlies in Q4 2021 in % x het aandeel vaste lasten volgens de SBI-code in % x het subsidiepercentage = hoogte subsidie.
 • Een rekenvoorbeeld:
  • Onderneming A had in Q4 2019 €420.000 omzet
  • In Q4 2021 wordt een omzet van €252.000 verwacht. Dat is een omzetverlies van 40%
  • Het aandeel vaste lasten dat bij de SBI-code hoort is 25%.
  • Het TVL subsidiepercentage is 85%.
  • Onderneming A ontvangt: €420.000 x 40% x 25% x 85% = €35.700 met een voorschot van 80% (€28.500).
  • Bij de vaststelling van TVL Q4 2021 geeft onderneming A het daadwerkelijke omzetverlies van Q4 2021 aan RVO door. Onderneming A ontvangt de rest van de subsidie of moet een deel terugbetalen als het omzetverlies lager was dan verwacht.
  • Met de adviestool van RVO kan een onderneming berekenen hoe hoog de subsidie ongeveer wordt.
 • Let op: de adviestool kan aangeven dat u geen recht hebt op TVL-subsidie. De uitkomst van de adviestool is een hulpmiddel en geen volledige beoordeling. U kunt de subsidie wel aanvragen. Ondernemers die niet voor TVL in aanmerking komen, ontvangen een afwijzing. Ondernemers kunnen hier tegen in bezwaar. Neem bij twijfel contact op met RVO klantcontact: 088 042 25 00. 

Ik heb intussen (bijna) € 1,8 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen. Kan ik dan nog TVL Q4 2021 aanvragen?

Ja. De Europese Commissie heeft de staatssteungrens verlengd tot 30 juni 2022 en verhoogd naar maximaal €2,3 miljoen. Let wel op. De hogere staatssteungrens gaat pas vanaf de aanvraag van TVL Q4 2021 gelden en niet voor eerdere TVL periodes. Tot en met TVL Q3 2021 geldt een maximale staatsteungrens van €1,8 miljoen euro. De maximale vergoeding in Q4 2021 blijft €550.000 voor mkb en €600.000 voor niet-mkb.

U kunt TVL-subsidie aanvragen als u aan de subsidievoorwaarden voldoet. RVO beoordeelt vervolgens uw aanvraag. Daarbij controleert RVO ook hoeveel uw onderneming aan overheidssteun voor vaste lasten sinds maart 2020 heeft ontvangen. Als de staatsteungrens daarbij in zicht komt, wordt alleen het subsidiebedrag uitgekeerd tot € 2,3 miljoen.

Als uw onderneming de staatssteungrens heeft bereikt, dan kunt u de subsidie aanvragen, maar ontvangt u geen geld meer.

Waar en wanneer kan ik TVL Q4 2021 precies aanvragen?

De aangepaste subsidieregeling is op weg naar de Europese Commissie. Dit is opnieuw een onverwachte wijziging aan het steunpakket en dat heeft invloed op de beoogde opening van de regeling. Het doel is om TVL Q4 2021 zo snel mogelijk te openen. RVO is in ieder geval klaar om de TVL Q4 volgens de voorwaarden van 26 november uit te voeren.  Ondernemers kunnen TVL Q4 2021 na opening bij RVO aanvragen.