Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Op 21 december heeft het kabinet aangekondigd dat de omzetverlies grens van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 eenmalig wordt verlaagd van 30% naar 20%. Hierdoor kunnen meer ondernemers TVL aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten in het vierde kwartaal (Q4 2021). De Europese Commissie heeft deze wijziging goedgekeurd, waardoor RVO nu ook alle TVL-aanvragen met een omzetverlies tussen 20% en 30% in behandeling kan nemen. De aanvraagtermijn van TVL Q4 2021 is bovendien met twee weken verlengd. TVL Q4 2021 is vanaf 20 december 2021 om 08:00 uur aan te vragen bij RVO tot 11 februari 2022 17:00 uur. Na deze datum is TVL Q4 2021 niet meer aan te vragen.

De TVL wordt berekend door het omzetverlies in het vierde kwartaal van 2021 te vermenigvuldigen met het percentage vaste lasten van de SBI-code en een subsidiepercentage van 100%. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL-regeling.

Voorwaarden TVL Q4 2021

 • Het minimale omzetverlies is eenmalig 20%.
 • Het subsidiepercentage van TVL Q4 2021 is 100%.
 • De subsidie wordt berekend door het omzetverlies te vermenigvuldigen met het percentage vaste lasten van de SBI-code en het subsidiepercentage van 100%.
 • De subsidie wordt berekend door: Omzet in de referentieperiode x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x subsidiepercentage van 100% = hoogte subsidie.
 • Het aandeel vaste lasten van een onderneming moet minimaal €1.500 per kwartaal zijn. Dat wordt berekend met de kwartaalomzet uit de gekozen referentieperiode (Q4 2019 of Q1 2020) en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Als de berekende subsidie lager is, wordt de subsidie verhoogd naar € 1.500.
 • Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal wordt € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 • De verwachte omzet in het vierde kwartaal (Q4 2021) wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (Q4 2019) of met het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan een van deze referentiekwartalen kiezen.
 • Ondernemingen die zich na 30 september 2019, maar voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK kunnen als referentiekwartaal kiezen voor:
  • het eerste volledige kwartaal na inschrijving; of
  • het derde kwartaal van 2020 (Q3 2020).
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal een vestiging in Nederland. Die vestiging moet een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen:
  • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10.
  • Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  • Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1.
  • Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  • Kermisattracties met SBI-code 93.2.12.
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).
 • De onderneming of verbonden ondernemingen waren op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden. Dit geldt ook voor de buitenlandse, verbonden ondernemingen.
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen mag tussen maart 2020 en 30 juni 2022 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen. Voor bedrijven in de visserij is het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000. Voor bedrijven in land- en tuinbouw is het maximale bedrag € 290.000.
 • De hogere staatssteungrens gaat vanaf de aanvraag van TVL Q4 2021 gelden, maar niet voor eerdere TVL-periodes. De maximale vergoeding in Q4 2021 blijft € 550.000 voor mkb en € 600.000 voor niet-mkb.
 • Met de eerder ontvangen subsidiebesluiten kan een onderneming controleren hoeveel subsidie sinds maart 2020 is toegekend. De TVL valt onder het Europese steunkader paragraaf 3.1 voor ondersteuning van de economie vanwege de Covid-19-uitbraak. Het steunkader staat op het subsidiebesluit vermeld.

Mijn onderneming is door de coronacrisis in moeilijkheden gekomen. Kan ik TVL nog wel aanvragen?

Ja, dat kan onder de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Om in aanmerking te komen voor TVL mocht een onderneming op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden zijn geweest. Dat geldt ook voor verbonden ondernemingen in het buitenland. Zo mag een de onderneming op 31 december 2019 bijvoorbeeld geen uitstel van betaling bij de rechter hebben aangevraagd en op het moment van de TVL-aanvraag ook niet failliet zijn. Let op: er zijn meer voorwaarden, dus bekijk de artikel 2, onderdeel 18 van de AGVV goed voordat je de aanvraag doet.

Waarom wordt de TVL in kwartalen berekend en niet per maand?

De TVL subsidie wordt grotendeels automatisch verwerkt, waardoor ondernemers snel steun kunnen krijgen. De btw-aangifte speelt een belangrijke rol bij die automatische verwerking. Bijna 85% van de ondernemers doet de btw-aangifte per kwartaal.

Bij een berekening per maand is geautomatiseerde beoordeling van een TVL-aanvraag niet meer mogelijk. Een maandomzet is namelijk niet precies de kwartaalomzet gedeeld door drie. Voor een maandelijkse regeling moeten alle TVL-aanvragen handmatig beoordeeld worden. Met dit grote aantal aanvragen is dat niet mogelijk. Ondernemers zouden dan veel langer op hun geld moeten wachten en de TVL is juist bedoeld voor snelle steun.

Bovendien lost een maandelijkse berekening het probleem met de omzetdrempel voor veel ondernemers niet op. Wanneer een lockdown niet precies binnen een kalendermaand begint en eindigt, wordt het omzetverlies altijd beïnvloedt door de omliggende dagen waarop er wel omzet werd gemaakt. Om ondernemers tegemoet te komen, heeft het kabinet besloten om in het vierde kwartaal van 2021 de omzetdrempel van de TVL eenmalig te verlagen naar 20%.

Waar en wanneer kan ik TVL Q4 2021 precies aanvragen?

De Europese Commissie heeft TVL Q4 2021 en de wijziging van de minimale omzetdrempel goedgekeurd. De minister van EZK heeft de regeling ondertekend. 

TVL Q4 2021 is vanaf 20 december 2021 om 08:00 uur aan te vragen bij RVO tot 11 februari 2022 17:00 uur. De TVL voor het vierde kwartaal is daarmee bijna 8 weken open. Aanvragen kan met eHerkenning niveau 3 of met DigiD. Na 11 februari 2022 is TVL Q4 2021 niet meer aan te vragen.

5 stappen tot opening TVL Q4 2021

 1. De aangepaste subsidieregeling voor TVL Q4 2021 is op 26 november 2021 naar de Europese Commissie gestuurd.
 2. De Europese Commissie beoordeelt de definitieve subsidieregeling en moet deze goedkeuren.
 3. Na goedkeuring van de Europese Commissie ondertekent de minister van EZK de TVL subsidieregeling.
 4. De subsidieregeling is op vrijdag 17 december 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.
 5. Een werkdag na de publicatie in de Staatscourant kan TVL Q4 2021 open. Dat was maandag 20 december 2021, om 08:00 uur.

TVL voor grote ondernemingen (niet-mkb)

Grote ondernemingen kunnen een meer ingewikkelde structuur hebben dan mkb-ondernemingen en hebben meer financiële mogelijkheden. Een grote onderneming kan bijvoorbeeld verbonden zijn met andere grote ondernemingen of dochterondernemingen hebben. Het komt ook voor dat grote ondernemingen in verschillende branches en landen actief zijn. Dit maakt het controleren van hun omzet in Nederland een stuk moeilijker. Voor grote ondernemingen gelden daarom aanvullende eisen bij een TVL-aanvraag.

De hoofdpunten

 • Een onderneming is een grote onderneming als deze, samen met alle Nederlandse en buitenlandse partner- en verbonden ondernemingen, voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • De onderneming heeft meer dan 250 arbeidsplaatsen, waarbij één arbeidsplaats ook door meerdere mensen ingevuld kan worden.
  • Of de onderneming heeft een netto omzet van meer dan €50 miljoen en een balanstotaal van meer dan €43 miljoen.
 • Een onderneming kan met de mkb-toets vaststellen of het een grote- of een mkb-onderneming is. Dit is vooral belangrijk voor ondernemingen die niet zeker zijn of zij samen met eventuele buitenlandse partner- en verbonden ondernemingen een grote onderneming vormen. Het is belangrijk om de mkb-toets voor een TVL-aanvraag in te vullen. In de aanvraag moet je aangeven of je mkb bent en RVO kan om de uitslag van de mkb-toets vragen.
 • Als 2 of meer grote ondernemingen met elkaar verbonden zijn, is er sprake van een groep grote ondernemingen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een grote onderneming meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming bezit. In de subsidieregeling zijn alle vormen van verbondenheid tussen ondernemingen vastgelegd.
 • Een grote onderneming of groep verbonden ondernemingen kan alleen TVL aanvragen als ze in Nederland zijn gevestigd en op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister.
 • Voor grote ondernemingen die tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn opgericht gelden de bovenstaande bepalingen ook, maar dan met de peildatum 30 juni 2020.
 • Bij een groep grote ondernemingen doet 1 onderneming de TVL-aanvraag voor de gehele groep. De verbonden grote ondernemingen geven hiervoor toestemming aan de subsidieaanvrager. De subsidieaanvrager bevestigt dit op het TVL-aanvraagformulier.
 • Afzonderlijke bedrijfsonderdelen (zoals vestigingen) met een eigen inschrijving in het KVK Handelsregister, kunnen niet apart TVL aanvragen als ze onderdeel uitmaken van een groep grote ondernemingen.
 • De grote onderneming of groep heeft in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies in vergelijking met Q4 2019 of Q1 2020.
 • Interne omzet door levering van het ene bedrijfsonderdeel aan het andere bedrijfsonderdeel binnen de groep, telt niet mee bij het bepalen van de omzet voor VLN.
 • Een groep grote ondernemingen vraagt TVL aan met de SBI-code waarmee de groep het grootste deel van de omzet in 2019 behaalde. De onderneming in de groep die deze SBI-code als hoofdcode heeft, vraagt de TVL voor het omzetverlies van de hele groep aan.
 • Bijvoorbeeld: een groep van drie verbonden ondernemingen haalt in 2019 40% van hun omzet uit de detailhandel, 30% uit horeca-activiteiten en 30% uit personenvervoer. De meeste omzet komt in dit geval vanuit de detailhandel en vormt de hoofdactiviteit van de groep. De TVL-aanvraag voor de groep wordt gedaan door de onderneming die in het KVK Handelsregister de SBI-code voor detailhandel heeft.
 • Het maximum subsidiebedrag van de TVL is € 600.000. Het totale steunbedrag aan mag vanaf TVL Q4 2021 niet hoger worden dan €2.300.000 per onderneming of groep verbonden grote ondernemingen. Het minimum subsidiebedrag is € 1.500. 
 • Bij de TVL-aanvraag moet de grote onderneming of groep verbonden grote ondernemingen altijd bevestigen:
  • Dat de grote onderneming of groep op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden was. Dit geldt ook voor buitenlandse, verbonden ondernemingen. Kijk voor alle voorwaarden in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.;
  • Een onderbouwing van de omzetdaling;
  • Een lijst van verbonden ondernemingen in de referentieperiode, de subsidieperiode en het moment van aanvraag. Inclusief de KVK-nummers. 
 • Als de grote onderneming of groep meer dan €125.000 aan TVL-subsidie aanvraagt, zijn twee accountantsproducten nodig. 1 bij aanvraag en 1 bij vaststelling van de subsidie.