Subsidieregeling Research en Development voor mobiliteitssectoren - GESLOTEN

Deze regeling is gesloten per 17 augustus 2021. De subsidieregeling Research en Development voor mobiliteitssectoren was 1 van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Met deze subsidieregeling konden bedrijvenof kennisinstellingen in de automotive, luchtvaart of maritieme sector  een R&D-project financieren dat bijdraagt aan schonere en slimmere mobiliteit. Hiervoor kon van 17 mei tot en met 17 augustus 2021 subsidie aangevraagd worden bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Informatie over R&D-subsidie

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Beoordeling van uw projectvoorstel

Op dit moment beoordeelt een adviescommissie de voorstellen. Deze commissie brengt in oktober een advies uit. Op basis daarvan beslist de staatssecretaris welke projecten subsidie ontvangen. Eind oktober/begin november 2021 worden de eerste subsidies uitbetaald.

Budget subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren

De overheid heeft een subsidiebudget van €150 miljoen voor R&D-projecten die bijdragen aan de verduurzaming en digitalisering van de mobiliteitssectoren. Is er voor meer dan €150 miljoen subsidie  aangevraagd? Dan ontvangen alleen de indieners van de beste voorstellen subsidie totdat het budget op is.  

Reden van de R&D-subsidie

De coronacrisis heeft gezorgd voor grote terugval in omzetten bij bedrijven. Ook de Nederlandse mobiliteitssectoren, een belangrijk onderdeel van de maakindustrie, zijn hard geraakt. Deze sectoren zijn internationaal actief en belangrijk voor de Nederlandse werkgelegenheid.

Daarnaast staan deze sectoren ook voor grote uitdagingen. De automotive, luchtvaart en maritieme industrie moeten de komende jaren flink verduurzamen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Hiervoor zijn grote investeringen nodig in onderzoek en ontwikkeling. Deze subsidieregeling maakt dit mogelijk. Met de nieuwste technologieën kunnen bedrijven internationaal blijven concurreren en ook op lange termijn bijdragen aan de Nederlandse economie.