Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen.

Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet, die zijn verlengd tot en met 28 april 2020, hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging, annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)? 

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. 

Voor wie is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) bedoeld?

Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar, hier kunt u de lijst met branches en sectoren bekijken. 

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Welke uitbreiding van het aantal sectoren is er gemaakt? 

Het kabinet heeft 7 april 2020 besloten om per uiterlijk 15 april 2020 de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en evenementen toegevoegd. De definitieve lijst en de aanvraagprocedure staan op rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Komt uw sector niet terug op de lijst? Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

Waarom wordt de regeling verder uitgebreid? 

De verlengde gezondheidsmaatregelen van het kabinet gaan een grotere, directe impact hebben op sommige ondernemers. Daarom wordt de regeling verder uitgebreid.

Welke sectoren vallen onder de TOGS regeling en waarom mijn sector niet? 

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van deze noodmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De aangewezen sectoren hebben te maken met gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders.

De regeling wordt aangevuld met diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en evenementen toegevoegd.

Komt u niet in aanmerking dan heeft het kabinet andere maatregelen, opgesteld in het Noodpakket economie en banen. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

  1. De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met 1 van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
  2. Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.  
  3. U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden. 
  4. U heeft minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
  5. Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
  6. Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
  7. Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
  8. Uw onderneming is niet failliet. 
  9. Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

SBI-codes

Waar vind ik mijn SBI-code? 

Als je een onderneming inschrijft bij KVK, krijg je een SBI-code (Standaard BedrijfsIndeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van jouw bedrijf. Onder welke SBI-code jouw bedrijf valt kan je zien op je uittreksel. Als je de HR app downlaod kan je je gegevens inzien en daar zie je ook welke SBI code je hebt. Op de website van KVK kan je de lijst met alle SBI-codes vinden en waar ze voor staan: www.kvk.nl/overzicht-standaard-bedrijfsindeling/     

Waarom wordt gewerkt met SBI codes? 

Als je een onderneming inschrijft bij KVK, krijg je een SBI-code (Standaard BedrijfsIndeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van jouw bedrijf.
Aan de hand van deze inschrijving is de meest adequate indeling van sectoren of bedrijfsactiviteiten te maken.

Ondernemingen en rechtspersonen moeten een korte aanduiding van de uitgeoefende activiteit of activiteiten opgeven. Daarbij wordt door de onderneming of rechtspersoon bij eerste inschrijving aangegeven wat de hoofdactiviteit is. KVK koppelt aan de hand van deze tekst de activiteit aan één of meer SBI-code(s). Doorgaans betreft dit 1 SBI-code voor de hoofdactiviteit en maximaal 2 SBI-codes voor nevenactiviteit(en), maar er kunnen ook meer nevenactiviteiten zijn gecodeerd. De tabel met SBI-codes en bijbehorende omschrijvingen wordt beheerd door het CBS. CBS gebruikt deze gegevens voor statistische doeleinden.

De korte aanduiding van de bedrijfsactiviteit(en) bestaat uit de door de onderneming opgegeven omschrijving van de activiteiten en de door KVK toegekende SBI-code met bijbehorende standaard tekst van het CBS. Het is aan de onderneming om bij een wijziging van activiteiten dit door te geven aan KVK.

Het kan daarnaast in een aantal gevallen voorkomen dat de SBI-code niet helemaal aansluit bij de hoofd en/of nevenactiviteit van de onderneming. Dit heeft te maken met het feit dat er niet voor alle bedrijven een precies passende code is. Is dit het geval dan wordt de onderneming geplaatst bij een overkoepelende SBI-code. In overleg met de ondernemer wordt dan besloten welke SBI-code het meest toepasselijk is.

Als een onderneming een wijziging doorgeeft, dan past KVK de omschrijving van de bedrijfsactiviteit aan en waar nodig een of meerdere SBI-codes. De omschrijving van de bedrijfsactiviteit is het authentieke gegeven in het Handelsregister. De SBI-code is hier een afgeleide van.

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Indien u vindt dat de code waaronder u nu geregistreerd staat, niet overeenkomt met de hoofdactiviteit van uw onderneming, meldt u dit dan bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code Op basis van de hoofdactiviteit vindt momenteel de selectie plaats.

Als ik niet in aanmerking kom voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Waar kan ik dan terecht?

Het is niet de enige regeling in het noodpakket. Kritiek en zorgen nemen we serieus. Deze regeling staat nog open tot 26 juni waardoor we continu alle aspecten van de regeling in de gaten kunnen houden. Dit is niet noodzakelijkerwijs het laatste wat we zeggen over deze regeling. Kijk ondertussen ook of uw onderneming in aanmerking komt voor een van de andere regelingen uit het pakket.  

Het kabinet heeft het Noodpakket economie en banen opgesteld. Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

Kunnen ondernemers nu de landelijke maatregelen verlengd zijn een maandelijkse vergoeding krijgen in plaats van de eenmalige € 4.000? 

Nee. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de komende 3 maanden.