Ondersteuning bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer en vraagt u zich af hoe u na de coronacrisis verder moet met uw bedrijf?  Sinds 1 januari 2021 kan uw gemeente hulp bieden bij het voorbereiden op een nieuwe toekomst (heroriëntatie) op de arbeidsmarkt. Als zelfstandig ondernemer of bijvoorbeeld als werknemer in loondienst.

Ook als u geen gebruik maakt van de Tozo, kunt u gebruik maken van de ondersteuning bij heroriëntatie  Vanuit de steun- en herstelpakketten is hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Beschikbare ondersteuning

Gemeenten geven zelf invulling aan de ondersteuning die zij bij heroriëntatie aan zelfstandig ondernemers bieden. Zo kan de hulp bij heroriëntatie  bestaan uit:

  • coaching en training,
  • hulp bij financiële, psychische en praktische problemen die door de corona situatie zijn ontstaan en het ondernemen belemmeren,
  • om- en bijscholing en hulp bij het zoeken naar een (bij)baan in loondienst.

Voorbereiden op gesprek over heroriëntatie

Als de situatie van de zelfstandig ondernemer snel duidelijk is kan de gemeente sneller de juiste ondersteuning aanbieden. Hiervoor vindt een gesprek plaats tussen de zelfstandig ondernemer en de gemeente. Voorbereiden op dit gesprek kan: 

  • Met behulp van  de MKB Diagnosetool. Na het invullen van deze tool ontvangt u een adviesrapport. Dit rapport geeft inzicht in uw huidige situatie.
  • Mocht u liever iemand spreken in plaats van de tool invullen, dan kunt u ook bellen met het KVK adviesteam via 0800 21 17. Aan de experts van het KVK Adviesteam kunt u uw zorgen en problemen voorleggen. Het KVK Adviesteam luistert naar uw verhaal en maakt een korte analyse van uw knelpunten.

Ondersteuning bij heroriëntatie aanvragen

Op de website van uw woongemeente staat informatie over het aanvragen van de ondersteuning bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers.

Partijen die ondersteuning bieden

Gemeenten en/of de samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio bieden de ondersteuning aan. Daarbij maken zij gebruik van onder meer het aanbod vanuit Nederland leert door en het Ondernemersklankbord. Ook huren ze vaak gespecialiseerde ondernemersadviseurs in voor het startgesprek en/of de training en coaching.