Wat zijn de voorwaarden voor de Tozo?

Vanaf wanneer geldt de nieuwe Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? 

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. 

Tot wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Hoe verhoudt de Tozo zich tot andere voorzieningen zoals het Noodloket voor onder andere horecaondernemers? Is dat een voorliggende voorziening voor horecaondernemers of kunnen zij aanspraak maken op beide regelingen?

In principe kunnen ondernemers aanspraak maken op meerdere noodregelingen tegelijk. In dit voorbeeld kunnen horecaondernemers dus een beroep doen op de Tozo en het Noodloket (TOGS). De gift uit de TOGS is geen inkomenssteun. Dat betekent dat de gift geen invloed heeft op de bijstand voor levensonderhoud. De zelfstandige die de gift krijgt, heeft mogelijk een lagere behoefte aan een lening, maar de TOGS kan samen met het bedrijfskrediet worden verstrekt.   

Bekijk of u recht heeft op Tozo

Moet de Tozo (bijstand voor levensonderhoud) worden terugbetaald als zzp’ers omzet behalen in de uitkeringsperiode?

Tozo (bijstand voor levensonderhoud) is een aanvulling op het inkomen. De gemeente stelt het recht op bijstand voor levensonderhoud en de hoogte daarvan dus vast op grond van de hoogte van het inkomen van de zelfstandige. De zelfstandige dient de hoogte van het inkomen door te geven aan de gemeente, zowel bij aanvraag (vaak is dit een inschatting) als gedurende de bijstandsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). De zelfstandige is daarbij gebonden aan de inlichtingenplicht. Wanneer blijkt dat er toch inkomsten waren, zal de gemeente dit moeten verrekenen met de uitkering. Wanneer wegens een overtreding van de inlichtingenverplichting de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verstrekt, dient de gemeente zelfs een boete op te leggen.