Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt bedrijven en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen tot en met juni 2021. De subsidievoorwaarden kunnen ieder kwartaal wijzigen.

Regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Download visual: Regeling 'Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)'