Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q2 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in het tweede kwartaal (Q2) voor de periode april t/m juni 2021. Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen.

De belangrijkste onderdelen van TVL Q2 2021 op een rij:

  • Het subsidiepercentage voor de TVL wordt voor Q2 2021 verhoogd naar 100%. Dit was 85%.
  • De TVL voor Q2 2021 is aan te vragen door de meeste bedrijven in Nederland die aan de subsidievoorwaarden voldoen. Ook voor niet-mkb bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
  • Het bedrijf of de zzp’er stond op 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals  goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca. Zie ook eerdere uitleg bij TVL periodes.
  • Een bedrijf moet minimaal €1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is €1500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet-mkb bedrijven.
  • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in Q2 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode.
  • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA), Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) en opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR) komen niet terug in Q2 2021.
  • De subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart, gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 open. 
  • De TVL Q2 2021 gaat naar verwachting in de tweede helft van mei open. Meer informatie volgt. TVL Q1 2021 is nog tot 30 april 2021, 17:00 uur aan te vragen.  

Voor de TVL wordt in het tweede kwartaal van 2021 € 450 miljoen extra beschikbaar gemaakt voor steun aan bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.

Gaat het hogere subsidiepercentage van 100% ook gelden voor Q1 2021?

Nee. Deze verhoging gaat alleen gelden voor TVL Q2 2021. Het kabinet heeft besloten om het subsidiepercentage alleen voor Q2 te verhogen, zodat ondernemers daarmee een extra steun in de rug krijgen met extra geld om hun onderneming weer op te starten en nieuwe voorraad in te kopen.

Extra verzwaring van TVL Q1 2021 op dit moment zou betekenen dat de uitbetaling van de eerdere uitbreidingen en openstelling van TVL Q2 2021 vertragen. Dat wil het kabinet niet. 

Wordt de maximale subsidievergoeding nu ook hoger?

Nee. De maximale subsidievergoeding is in Q1 2021 verhoogd naar €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet-mkb bedrijven. Deze bedragen zijn gebaseerd op een nieuw Europees steunkader. Dit bepaalt hoeveel steun de overheid per jaar aan bedrijven mag geven, zonder dat daar extra regels, wachttijd en administratie voor ondernemers bij komt kijken.

Waarom worden de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) en de opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR) niet verlengd in Q2?

Deze opslagen waren voor eenmalige kosten die een ondernemer door plotselinge, verplichte sluiting niet alleen kon opvangen. De verwachting is dat er meer mogelijk wordt in het tweede kwartaal, waardoor TVL voldoende steun biedt en deze aanvullende subsidies niet opnieuw nodig zijn.

Wat betekent deze verhoging voor mijn NOW subsidie?

De TVL subsidievergoeding wordt meegeteld als omzet. Door verhoging van het subsidiepercentage krijgt een ondernemer meer subsidie. Dit heeft effect op de NOW-regeling. Een hogere TVL subsidie zorgt voor een lagere NOW subsidie. Per saldo is dit nog steeds een verhoging van de totale subsidie die een ondernemer krijgt.

Wanneer een ondernemer rond de grens van 30% omzetverlies zit, kan de hogere TVL subsidie ervoor zorgen dat een ondernemer volgens de NOW voorwaarden helemaal geen NOW vergoeding krijgt.

Ondernemers die hiermee te maken krijgen, ontvangen bij de vaststelling van hun definitieve TVL subsidie uitleg wat ze in dat geval kunnen doen.

Is het mogelijk om TVL in Q2 2021 per maand aan te vragen, in plaats van per kwartaal? Zeker als er straks meer open gaat en de omzet voor het kwartaal stijgt.

Nee, dat is niet mogelijk. Het doel van deze regeling is om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen. De TVL subsidie wordt automatisch berekend en gecontroleerd met de btw-aangifte van een ondernemer. Meer dan 85% van de ondernemers doet deze aangifte per kwartaal. Daardoor kan een subsidieaanvraag snel verwerkt en uitbetaald worden.

Een berekening per maand vraagt meer administratie en bewijsstukken van de ondernemer. De subsidieaanvraag is dan niet meer automatisch te verwerken, waardoor ondernemers langer op geld moeten wachten. Zonder automatische controle van de btw-aangifte neemt ook het risico op misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling toe.