Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q2 2021 - GESLOTEN

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in het 2e kwartaal (Q2) voor de periode april tot en met juni 2021. Ondernemingen in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, als zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. TVL Q2 is vanaf 25 juni 08:00 uur aan te vragen tot uiterlijk 20 augustus 17:00 uur.

De belangrijkste onderdelen van TVL Q2 2021 op een rij:

 • Het subsidiepercentage voor de TVL wordt in Q2 2021 verhoogd naar 100%. Dit was 85%.
 • Alle ondernemingen kunnen vanaf TVL Q2 2021 kiezen tussen 2 referentieperiodes om hun omzetverlies te berekenen: Q2 2019 of Q3 2020. 
 • Ondernemers die tussen 15 maart en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart, kunnen hierdoor ook TVL Q2 2021 aanvragen. 
 • De aparte TVL-regeling voor startende ondernemers wordt alleen voor Q1 2021 geopend, omdat zij vanaf het tweede kwartaal ook gebruik kunnen maken van TVL Q2. 
 • Ondernemingen die Q3 2020 als referentiekwartaal kiezen, mogen de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit Q3 2020, niet meetellen als omzet.
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres.
 • De onderneming heeft een SBI-code.
 • Voor ondernemingen die voor 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het Handelsregister, gebruikt RVO de gegevens van 15 maart 2020 als uitgangspunt. Heeft de onderneming zijn gegevens in het Handelsregister na 15 maart 2020 gewijzigd? Dan heeft deze wijziging geen effect op TVL Q2, tenzij de wijziging ook door RVO is vastgelegd na een goedgekeurd bezwaar. 
 • Voor ondernemingen die zich tussen 16 maart en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister gebruikt RVO de gegevens van 30 juni 2020 als uitgangspunt. 
 • Een onderneming moet minimaal €1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Als de berekende subsidie lager is, wordt de subsidie verhoogd naar €1.500.
 • Het maximum subsidiebedrag dit kwartaal is € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 1.200.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb).
 • Een onderneming die tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en €25.000 of meer subsidie aanvraagt, heeft bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Een accountant of boekhouder kan dit afgeven. 
 • Een onderneming die een TVL subsidie van € 125.000 of meer aanvraagt, heeft bij de vaststelling van de subsidie een accountantsproduct nodig. 
 • Op rvo.nl is meer informatie te vinden over de derdenverklaring en de accountantsproducten.
 • Land- en tuinbouwondernemingen ontvangen ook in Q2 een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld. Voor land- en tuinbouwondernemingen geldt voor alle TVL periodes bij elkaar een  maximum subsidiebedrag van € 225.000.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) en opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR) komen niet terug in Q2 2021.
 • TVL Q2 2021 gaat op 25 juni 2021 om 08:00 uur open tot 20 augustus 2021, 17:00 uur.

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.

Wanneer en waar kan ik de TVL Q2 2021 aanvragen?

De TVL Q2 2021 geldt voor de periode 1 april t/m 30 juni 2021. TVL Q2 2021 gaat op 25 juni 2021 om 08:00 uur open tot 20 augustus 2021, 17:00 uur.

TVL is aan te vragen via www.rvo.nl/tvl met DigiD of e-Herkenning niveau 3.

Waarom gaat TVL Q2 pas in de tweede helft van juni open?

Het ministerie van EZK begrijpt dat de latere opening van TVL Q2 een onverwachte en nare boodschap voor ondernemers is. Het ministerie van EZK en RVO zetten alles op alles om de vertraging te beperken. 

Het is een dilemma. Elke wijziging om meer ondernemers te helpen, kan ook voor vertraging zorgen. De TVL is in het eerste kwartaal van 2021 fors uitgebreid. Het subsidiepercentage is verhoogd en meer ondernemingen kunnen TVL aanvragen. Om alle ondernemingen genoeg tijd te geven om TVL aan te vragen, is de aanvraagtermijn van TVL Q1 2021 verlengd. 

Daarnaast hebben het ministerie van EZK en RVO een oplossing gezocht voor knelpunten met de referentieperiode in Q2 2021. Het gaat om ondernemers die door verschillende redenen geen of weinig omzet hebben in het referentiekwartaal, waardoor zij minder of geen TVL ontvangen. Om deze ondernemers te helpen, kunnen zij vanaf TVL Q2 bij de referentieperiode kiezen uit twee kwartalen (Q2 2019 en Q3 2020). Dit is een ingewikkelde aanpassing van de regeling. Veel ondernemers worden hiermee geholpen, maar het kost tijd om deze uitbreiding te verwerken. Daardoor lukt het niet om TVL Q2 2021 voor de tweede helft van juni te openen. Met de kennis van nu had het ministerie van EZK eerder kunnen aangeven dat opening van TVL Q2 half mei niet te realiseren was. Het ministerie van EZK en RVO doen er alles aan om de vertraging te beperken en ondernemers zo snel mogelijk van steun te voorzien.

Hoe wordt de TVL in Q2 2021 precies berekend?

 • Subsidie berekening:
  De omzet in Q2 2019 of Q3 2020 x het omzetverlies in % x het aandeel vaste lasten volgens de SBI-code in % x subsidiepercentage van 100 % = hoogte subsidie.
 • Kiest een onderneming voor Q3 2020 als referentiekwartaal? Dan mag de onderneming ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit Q3 2020, niet meetellen als omzet.
 • Een rekenvoorbeeld:
  • Mkb-onderneming A was in Q2 2019 twee maanden gesloten vanwege een verbouwing en kiest daarom Q3 2020 als hun referentiekwartaal.
  • In Q3 2020 had mkb-onderneming A €420.000 omzet en in Q2 2021 is dat gedaald naar €260.400. Dat is een omzetverlies van 38%
  • Het aandeel vaste lasten dat bij de SBI-code hoort is 25%
  • Mkb-onderneming A ontvangt: €420.000 x 38% x 25% x 100%= €39.900 TVL Q2 met een voorschot van 80% (€31.920).
  • Bij de vaststelling van de subsidie wordt het daadwerkelijke omzetverlies bepaald. De onderneming ontvangt de rest van de subsidie of moet een deel terugbetalen als het daadwerkelijke omzetverlies lager is.
 • Met de adviestool TVL van RVO kan een onderneming berekenen hoe hoog de subsidie ongeveer wordt.
 • Let op: de adviestool kan aangeven dat u geen recht op TVL-subsidie hebt. In dat geval kunt u alsnog TVL aanvragen. De uitkomst van de adviestool is een advies. Ondernemers die niet voor TVL in aanmerking komen, ontvangen een afwijzing. Neem bij twijfel contact op met RVO klantcontact. 

Waarom worden de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) en de opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR) niet verlengd in Q2?

Deze opslagen waren voor eenmalige kosten die een ondernemer door plotselinge, verplichte sluiting of annuleringen niet alleen kon opvangen. Dit ging om eenmalige kosten en de opslagen worden daarom niet verlengd. De verwachting is ook dat er meer mogelijk wordt in het tweede kwartaal, waardoor TVL voldoende steun biedt.

Heeft de verhoging van de TVL effect op andere corona steunregelingen?

Nee, niet meer. De TVL wordt vanaf NOW 3 (oktober 2020) niet meer meegeteld als omzet. 

Mijn onderneming is door de coronacrisis in moeilijkheden gekomen. Kan ik nu TVL nog wel aanvragen?

Ja, dat kan. Om in aanmerking te komen voor TVL mag een onderneming voor 31 december 2019 geen uitstel van betaling bij de rechter hebben aangevraagd en op het moment van aanvraag niet failliet zijn.

Kan ik altijd TVL aanvragen? Ook als ik volgens de RVO adviestool een negatief advies krijg?

Ja, dat kan. Ondernemers kunnen altijd een TVL aanvraag indienen. De adviestool van RVO is een hulpmiddel waarmee een ondernemer vooraf kan inschatten hoeveel subsidie hij ongeveer krijgt. Neem bij twijfel contact op met RVO klantcontact: 088 042 25 00.

Als na een TVL-aanvraag blijkt dat de ondernemer toch niet in aanmerking komt voor subsidie, dan ontvangt hij een afwijzing van RVO.

Ik heb een afwijzing van mijn TVL aanvraag ontvangen. Wat kan ik doen?

Een ondernemer kan binnen 6 weken na ontvangst van het subsidiebesluit in bezwaar gaan. Dat kan bij een afwijzing of wanneer een ondernemer van mening is dat hij te weinig subsidie heeft ontvangen. In het subsidiebesluit en op de website van RVO staat hoe een ondernemer bezwaar kan maken.

Als de ondernemer geen TVL aanvraagt of niet in bezwaar gaat binnen de termijn, dan kan RVO de aanvraag na sluiting niet meer in behandeling nemen.

Ik kom niet in aanmerking voor TVL, waar kan ik dan terecht?

Naast de TVL heeft het kabinet de NOW-regeling voor vergoeding van de loonkosten, de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-regeling beschikbaar gesteld.

Op de pagina Financiële regelingen vindt u een totaaloverzicht van alle steun voor ondernemers.