Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q1 2021 - GESLOTEN

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is uitgebreid in Q1 2021. Ondernemingen in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen.

De uitbreiding van de TVL Q1 2021 is in stappen uitgevoerd. Op 31 maart is de verlaagde drempel voor vaste lasten doorgevoerd. Vanaf 15 april zijn de verhogingen van het subsidiepercentage, de maximale en minimale vergoeding en de verschillende toeslagen in het TVL-systeem verwerkt. Nieuwe TVL-aanvragen vanaf 15 april zijn volgens deze voorwaarden toegekend. Vanaf 29 april zijn de voorschotten van eerder ingediende TVL-aanvragen verhoogd. Vanaf 10 mei kunnen grote ondernemingen (niet-mkb) TVL aanvragen tot 10 juni 2021 (17.00 uur). 

Uitbreidingen TVL

De uitbreidingen van de TVL op een rij:

 • De TVL is aan te vragen door alle bedrijven in Nederland. Ook door grote ondernemingen (niet-mkb).
 • Het subsidiepercentage is verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
 • Het minimumbedrag aan vaste lasten van een onderneming is verlaagd naar €1.500 per kwartaal. Dat was €3.000. Hierdoor krijgen meer kleinere ondernemingen toegang tot de TVL. Het aandeel vaste lasten wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, niet met de werkelijke vaste lasten van de onderneming.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar €1500. Dat was €750.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb). Dat was maximaal €90.000.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) is verlengd in Q1 2021 en verhoogd met een opslag van 21% bovenop het vastenlastenpercentage van de TVL, met een maximumvergoeding van €300.000. Dat was 5,6% met een maximum van €20.160.
 • Bedrijven binnen de reissector ontvangen alleen in Q1 2021 een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terug krijgen. Deze opslag van 3,4% wordt 1 keer bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van € 130.000.
 • Land- en tuinbouwondernemingen ontvangen een extra opslag in Q1 en Q2 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie. Voor land- en tuinbouwondernemingen geldt een maximum van € 225.000 voor de duur van de TVL.
 • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA) komt niet terug in Q1 2021.
 • Alleen ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een opslag voor de detailhandel (VGD), reissector of land- en tuinbouw. RVO voegt deze automatisch toe aan een goedgekeurde TVL aanvraag voor Q1 2021, volgens de SBI-code.
 • Er is een aparte subsidieregeling voor ondernemingen die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart, meer dan 30% omzet verliezen en steun nodig hebben voor met het betalen van hun vaste lasten. De regeling is open sinds 31 mei 2021 en geldt voor het 1e kwartaal van 2021. 
 • De TVL wordt niet afgebouwd.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel, opslag voor annuleringskosten reizen en de evenementenmodule zijn niet van toepassing in het tweede kwartaal. De opslag voor speciale kosten in de land- en tuinbouw wel.
 • De uitbreiding van de TVL is goedgekeurd door de Europese Commissie en deze 9 verhogingen zijn tussen eind maart en begin mei in stappen uitgevoerd. 
 • TVL Q1 2021 voor mkb-ondernemingen en grote ondernemingen is gesloten
 • De evenementenmodule is gesloten.

Voor de TVL wordt € 3,8 miljard extra beschikbaar gemaakt voor steun aan bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.