Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q1 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is uitgebreid in Q1 2021. Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen.

De uitbreiding van de TVL Q1 2021 is in stappen uitgevoerd. Op 31 maart is de verlaagde drempel voor vaste lasten doorgevoerd. Vanaf 15 april zijn de verhogingen van het subsidiepercentage, de maximale en minimale vergoeding en de verschillende toeslagen in het TVL systeem verwerkt. Nieuwe TVL aanvragen vanaf 15 april worden volgens deze voorwaarden toegekend. Vanaf 29 april zijn de voorschotten van eerder ingediende TVL aanvragen verhoogd. Vanaf 10 mei kunnen grote ondernemingen (niet-mkb) TVL aanvragen tot 10 juni 2021 (17.00 uur). 

Uitbreidingen TVL

De uitbreidingen van de TVL op een rij:

 • De TVL is aan te vragen door alle bedrijven in Nederland. Ook door grote ondernemingen (niet-mkb).
 • Het subsidiepercentage is verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
 • Het minimumbedrag aan vaste lasten van een bedrijf is verlaagd naar €1.500 per kwartaal. Dat was €3.000. Hierdoor krijgen meer kleinere bedrijven toegang tot de TVL. Het aandeel vaste lasten wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, niet met de werkelijke vaste lasten van het bedrijf.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar €1500. Dat was €750.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb). Dat was maximaal €90.000.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) is verlengd in Q1 2021 en verhoogd met een opslag van 21% bovenop het vastenlastenpercentage van de TVL, met een maximumvergoeding van €300.000. Dat was 5,6% met een maximum van €20.160.
 • Bedrijven binnen de reissector ontvangen alleen in Q1 2021 een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terug krijgen. Deze opslag van 3,4% wordt 1 keer bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van €130.000.
 • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in Q1 en Q2 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie. Voor land- en tuinbedrijven geldt een maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode.
 • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA) komt niet terug in Q1 2021.
 • Alleen ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een opslag voor de detailhandel (VGD), reissector of land- en tuinbouw. RVO voegt deze automatisch toe aan een goedgekeurde TVL aanvraag voor Q1 2021, volgens de SBI-code.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. De TVL voor startende ondernemers is voor startende bedrijven die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De regeling gaat naar verwachting in mei open en geldt voor het 1e kwartaal van 2021. Houd de pagina over de TVL voor startende ondernemers in de gaten voor meer informatie.
 • De TVL wordt niet afgebouwd.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel, opslag voor annuleringskosten reizen en de evenementenmodule zijn niet van toepassing in het tweede kwartaal. De opslag voor speciale kosten in de land- en tuinbouw wel.
 • De uitbreiding van de TVL is goedgekeurd door de Europese Commissie en deze 9 verhogingen worden tussen eind maart en begin mei in stappen uitgevoerd. 
 • TVL Q1 2021 is door mkb-bedrijven vanaf 15 februari 2021 vanaf 12:00 uur tot 18 mei 2021, 17:00 uur aan te vragen bij RVO.  
 • Grote ondernemingen (niet-mkb) kunnen TVL Q1 2021 aanvragen bij RVO vanaf 10 mei tot 10 juni (17.00 uur)
 • De evenementenmodule voor het 4e kwartaal van 2020 is gesloten. De evenementenmodule voor Q1 2021 gaat  op 26 april open en sluit 26 mei 2021 om 17:00 uur. Ondernemers die hier mogelijk voor in aanmerking komen, ontvangen een bericht van RVO.

Voor de TVL wordt € 3,8 miljard extra beschikbaar gemaakt voor steun aan bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.